Cena Josefa Hlávky pro Ing. Ondřeje Dvouletého, MSc

Dne 16. 11. 2017 převzal Ing. Ondřej Dvouletý, MSc z Katedry podnikání Cenu Josefa Hlávky, kterou každoročně uděluje Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, nejlepším studentům a absolventům pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladým talentovaným pracovníkům Akademie věd České republiky.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague