Členové katedry

Docenti

 Jméno Email Kancelář
doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. jitka.srpova [at] vse.cz RB 450
doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. martin.lukes [at] vse.cz RB 427
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA miroslav.spacek [at] vse.cz RB 428

Odborní asistenti

Jméno Email Kancelář
Ing. Blanka Habrmanová, Ph.D. blanka.habrmanova [at] vse.cz RB 451
Ing. Mgr. Libuše Řezbová, Ph.D. libuse.rezbova [at] vse.cz RB 451
Ing. Ivana Svobodová, Ph.D. ivana.svobodova [at] vse.cz RB 429

Asistenti

Jméno Email Kancelář
Ing. Michal Andera michal.andera [at] vse.cz RB 427
Ing. Jana Müllerová jana.mullerova [at] vse.cz RB 429

Interní doktorandi

Jméno Email Kancelář
Ing. Ondřej Dvouletý, MSc. ondrej.dvoulety [at] vse.cz  RB 453
Ing. Jan Mareš jan.mares [at] vse.cz RB 428

Doktorandi v kombinované formě studia

Jméno Email Kancelář
Ing. Michal Andera michal.andera [at] vse.cz RB 427
Ing. Dana Dvořáková dana.dvorakova [at] vse.cz RB 453
Ing. Jan Mísař jan.misar [at] vse.cz RB 453
Mgr. Štěpánka Hronová stepanka.hronova [at] vse.cz RB 453
PhDr. David Anthony Procházka, MSc, MBA david.prochazka.km [at] vse.cz RB 422
Ing. Martin Viktora qvikm00 [at] vse.cz RB 428

Externí spolupracovníci

Jméno Email Kancelář
Ing. Ladislav Hartman ladislav.hartman [at] vse.cz RB 428
Ing. Kamila Vítková, Ph.D. kamila.dedinova  [at] vse.cz RB 453
PhDr. Karel Červený, MSc., MBA karel.cerveny [at] vse.cz RB 451
Ing. Jiří Šembera jiri.sembera [at] vse.cz JM 156
Ing. Janka Chudlíková
Ing. Vilém Kunz, Ph.D. vilem.kunz [at] vse.cz RB 453

Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague