Nová kniha: Kreativní metody v inovacích

Členové Katedry podnikání Miroslav Špaček a Karel Červený právě vydali jedinečnou knihu Kreativní metody v inovacích.

Publikace představuje a rozebírá jednotlivé kreativní techniky managementu inovací, tak jak jsou aktuálně využívány v inovační praxi. Jednotlivé metodiky a přístupy představují velice flexibilní nástroje, které si mohou firmy adaptovat podle své potřeby a podnikatelského zaměření. Metody lze v rámci komplexnějších inovačních projektů i efektivně kombinovat. Vesměs jsou konstruovány tak, aby je zvládl každý pracovník po nezbytném zaškolení. Nejsou založeny na složité matematické podpoře, čímž se otvírá prostor k jejich využití i pro intuitivně založené a uvažující pracovníky. Jednotlivé kreativní metody jsou seřazeny do logických kategorií dle svého účelu. Pro snazší pochopení principů jejich fungování využívají autoři v maximálně možné míře vizualizace formou obrázků a grafů. Kniha se svým pojetím vymyká existujícím publikacím, které jsou z velké části zaměřeny deskriptivně. Publikace se snaží propojit existující teoretické poznatky publikované v manažerské literatuře s vlastními empirickými poznatky získanými jak v průběhu mnohaleté praxe v průmyslových podnicích, tak vlastní konzultační a edukační činností. Tyto poznatky a zkušenosti jsou syntetizovány do normativních postupů, které poskytují manažersky ověřený návod, jak jednotlivé kreativní metody používat. Tyto přístupy dokresluje řada praktických příkladů realizovaných autory publikace, případně převzatých z „best practices“ ostatních firem. Popis a rozbor metod je doplněn seznamem doporučené literatury, která se předmětnou problematikou zaobírá.

doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
Miroslav Špaček je docentem v oboru Podniková ekonomika a management. Je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické, Prague International Business School a Vysoké školy ekonomické. V minulosti pracoval jako výzkumník a technolog a posléze zastával vrcholové manažerské pozice v podnicích z oboru chemie a farmacie. V současnosti přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze předměty Inovace a podnikání a Modern trends in innovation management. Je autorem či spoluautorem čtyř vědeckých monografií a více než
50 odborných a vědeckých článků z oboru managementu. Je rovněž spoluautorem 16 průmyslových patentů zaměřených na průmyslové technologie.

PhDr. Karel Červený, MBA, MSc.
Karel Červený je trenér inovační kreativity a kouč. Přes 20 let se věnuje rozvoji strategického a konceptuálního myšlení. Bohaté zkušenosti na mezinárodní úrovni mu otevřely prostor pro otevření uceleného vzdělávacího programu. Od roku 2009 přednáší jako vysokoškolský učitel Kreativní a Inovační management na několika univerzitách (VŠE, VŠEM, ČVUT, ŠAVŠ). Publikuje a sděluje myšlenky v oblasti kreativního myšlení a řízení inovací. Program Master of Business Creativity (MBC) založil již v roce 2007 a jeho tréninkovými programy prošli manažeři, konstruktéři, designéři, podnikatelé. Vzdělání MBC prokazatelně přináší výsledky v získání strategického myšlení, ve vytváření a porozumění budoucnosti. Učí pracovat se synergiemi, rozumět nově vznikajícím trendům a nalézání tržních nik. Vaše názory, připomínky i žádosti o facilitaci můžete adresovat na: cerveny.karel@seznam.cz