Important dates

-

-

-

More... »

Search
Advanced search
Dissertations

Related pages

Dissertations in progress

Supervisor doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.

 • Ing. Jan Mísař – Návrh metodiky implementace konceptu CSR v malých a středních podnicích a její ověření ve vybraných malých a středních podnicích v sektoru kultury
 • Ing. Dana Dvořáková – Změna podnikatelského modelu
 • Ing. Jana Müllerová – Podnikání v kultuře – analýza podnikatelských subjektů v sektoru kultury v podmínkách České republiky
 • Mgr. Štěpánka Hronová, MBA – Trvale udržitelné podnikání v České republice se zaměřením na malé a střední podniky

Supervisor doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.

 • Ing. Michal Andera – Vliv osoby zakladatele na řízení růstu firmy.
 • Ing. Jan Mareš – Entrepreneurship as a way to decrease unemployment of young people
 • Ing. Ondřej Dvouletý – Vyhodnocování dopadů podpory formou finančních nástrojů na podnikatelskou aktivitu v ČR
 • PhDr. David Anthony Procházka, MSc, MBA – Women Entrepreneurship and Its Influencing Factors

Defended dissertation theses

Supervisor doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.

 • Ing. Kamila Dědinová – Organization Architecture of Businesses Entering Selected Foreign Markets, 2015
 • Ing. Monika Barton, MBA – Intrapreneurship and Its Development Opportunities in the Czech Environment, 2014
 • Ing. Lukáš Procházka – Open Innovation in Small and Medium-sized Enterprises in the Czech Republic, 2013
 • Ing. Blanka Habrmanová – Identifying the forms and factors of entrepreneurial exit, 2011
 • Ing. Jiří Dědina – Expatriates’ behaviour and its influence on the organizational architecture of German and Austrian subsidiaries in the Czech republic, 2009
 • Ing. Miroslav Křížek – Business Incubator – Tool for Increasing the Start-ups’ Success, 2008
 • Ing. Vilém Kunz – Corporate Social Responsibility and Its Application in the Czech Republic, 2008