ESOP 2017 – oceněná bakalářská práce studenta KPO

V listopadu 2017 získal ocenění v rámci soutěže ESOP pan Bc. Aleš Skúpa se svou bakalářskou prací „Analýza crowdfundingu v ČR, SR a v USA, na príklade porovnania podobných typov kampaní“, kterou napsal a obhájil pod vedením Ing. Ivany Svobodové, Ph.D.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague