O nás

Katedra podnikání realizuje pedagogickou činnost, základní a aplikovaný výzkum a poradenství v oblasti podnikání a inovací.

V pedagogické oblasti Katedra podnikání zajišťuje výuku fakultně povinných předmětů 3PO101 Základy podnikání, 3MA291 Základy podnikání se zaměřením na kulturu a 3BE314 Entrepreurship na bakalářském stupni studia.

Na magisterském stupni studia Katedra podnikání zajišťuje výuku vedlejších specializací 3PO Podnikání a 3MS Malé a střední podniky. Vedlejší specializace 3PO Podnikání je určena pro studenty všech fakult Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří již podnikají nebo jsou odhodlaní v blízké či vzdálenější budoucnosti podnikat. Vedlejší specializace 3MS Malé a střední podniky je určena pro studenty distanční formy studia na Fakultě informatiky a statistiky. Členové Katedry podnikání ve spolupráci s nově vzniklým podnikatelským akcelerátorem VŠE (xport.vse.cz) vedou studenty od vzniku podnikatelského nápadu, přes založení firmy až po řízení růstu nového podnikání.

Dále Katedra podnikání zajišťuje výuku fakultně povinných předmětů 3PO401 Inovace a podnikání a 3CV401 Metody výzkumu na magisterském stupni studia a v programu CEMS povinný předmět 3PO665 Entrepreneurship and New Business Venturing.

Na bakalářském a magisterském studiu katedra nabízí studentům také řadu zajímavých volitelných předmětů.

V doktorském studiu katedra zajišťuje výuku předmětu PM_912 Management pro budoucnost a PO_921 Výzkum podnikání.

V oblasti výzkumu se členové Katedry podnikání podílejí či v minulosti podíleli na řešení řady projektů. Patří mezi ně např.:

  • Cultural Pathways to Economic Self-Sufficiency and Entrepreneurship: Family Values and Youth Unemployment in Europe (7.FP EU)
  • Start-up Promotion for Entrepreneurial Resilience (ERASMUS+)
  • European Academic Network for Open Innovation (EU COST)
  • Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky (MK – NAKI).
  • Global Entrepreneurship Monitor Česká republika (MPO, TAČR)
  • Culture and Innovation Dynamics: Explaining the Uneven Distribution of Human Knowledge (6.FP EU)
  • Explaining the causes of success and failure in the process of start-up and early growth of new firms in the Czech Republic (IGA VŠE Praha)

Na katedře podnikání sídlí Centrum aplikovaného podnikatelského výzkumu, které realizuje aplikovaný výzkum a s ním spojené poradenství pro podnikatelskou sféru i pro veřejnou správu.

Katedra podnikání úzce spolupracuje se začínajícími podnikateli a také s podnikateli, kteří vybudovali úspěšně fungující firmy, jako např. s Martinem Vohánkou, Františkem Piškaninem, Tomášem Březinou či Radimem Jančurou. Spolupracuje s řadou dalších organizací, mezi které patří banky, advokátní kanceláře, venture kapitálové fondy. Velmi významná je pro katedru spolupráce s podnikatelským akcelerátorem xPORT VŠE v Praze.