Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Katedra podnikání představila podnikatelské prostředí v ČR čestným absolventům organizace Junior Achievement.

Související stránky

V pátek 1. 9. se v Praze v krásných moderních prostorách rezidence Sacre Coeur konalo setkání skupiny JA Alumni Honoris, která má v úmyslu shromáždit bývalé aktivní členy Junior Achievement, kteří dosáhli něčeho mimořádného, ať již v oblasti podnikání, obchodu nebo v rámci organizace Junior Achievement. Za Katedru podnikání na tomto setkání vystoupil Jan Mareš, který představil podnikatelské prostředí v České republice: „V rámci prezentace jsem mimo svých vlastních zkušeností s podnikáním na živnost i se společností s ručením omezeným prezentoval výsledky průzkumu Global Entrepreneurship Monitor a hloubkové dotazování expertů z praxe. Tento výzkumný projekt běžel několik let a vedl jej náš kolega z katedry Martin Lukeš. Následná diskuze s publikem byla také velice podnětná. Mimo jiné se členové publika zajímali, jak naše katedra podporuje podnikatelské prostředí.“ „Ještě jednou moc děkuji za to, že ses v pátek stavil a udělal super prezentaci. Myslím si, že se to lidem líbilo,“ dodává Tomáš Havran, organizátor setkání.