Kontakty

Katedra podnikání
Fakulta podnikohospodářská
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3

Vedoucí katedry
doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
Místnost: RB 450
Telefon: 224 098 450
E-mail: martin.lukes [at] vse.cz

Zástupkyně vedoucího katedry
doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.
Místnost: RB 427
Telefon: 224 098 427
E-mail: jitka.srpova [at] vse.cz

Sekretariát katedry
Ing. Jiřina Doležalová
Místnost: RB 449
Telefon: 224 098 449
E-mail: jirina.dolezalova [at] vse.cz

Konzultační hodiny jednotlivých členů katedry viz InSIS