Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nový docent na Katedře podnikání

Související stránky

V červnu 2015 byl do statusu docenta jmenován doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA Habilitační práci na téma „Pravděpodobnostní přístupy k analýze rizik investičních projektů a jejich využití v praxi“ obhájil 10. června před vědeckou radou fakulty.

Na katedře tak nyní působí celkem tři docenti (dále doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. – vedoucí katedry a doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D., který zároveň zastává funkci proděkana pro vědu, výzkum a doktorské studium).