Ing. Blanka Habrmanová, Ph.D.

odborná asistentka, tajemnice katedry


Email: blanka.habrmanova@vse.cz

Kancelář: RB 451

Zaměření: nástupnictví, odchod podnikatele z firmy, podnikání, podnikatelský plán

Vyučované předměty: Podnikání malých a středních forem, Podnikatelské praktikum

Účast na výzkumných projektech:

Životopis:

Publikační činnost:

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague