Ing. Jan Mísař

doktorand v kombinované formě studia

Email: jan.misar@vse.cz

Kancelář: RB 453

Zaměření:

Vyučované předměty: Základy podnikání, Moderní trendy v malém a středním podnikání, Podnikání malých a středních firem

Účast na výzkumných projektech:

Životopis:

Publikační činnost:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague