Ing. Jana Müllerová

Asistentka, doktorand v kombinované formě studia

Email: jana.mullerova@vse.cz

Kancelář: RB 429

Zaměření: malé a střední podniky, podnikání v kultuře, podnikatelská etika

Vyučované předměty: Manažerská etika, Základy podnikání se zaměřením na kulturu, Etiketa pro manažery

Účast na výzkumných projektech:

Publikační činnost:

 

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague