Ing. Michal Andera

asistent, doktorand v kombinované formě studia

Email: michal.andera@vse.cz

Kancelář: RB 427

Zaměření:

Vyučované předměty: Objevování příležitostí a tvorba podnikatelského modelu (anglicky), Podnikatelské praktikum, Objevování příležitostí a tvorba podnikatelského modelu, Entrepreneurship and New Business Venturing

Účast na výzkumných projektech:

Životopis: https://www.linkedin.com/in/michalandera/

Publikační činnost:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague