Soutěž studentských společností a podnikatelů

Katedra podnikání navázala na tradici sekce malého a středního podnikání Katedry managementu a v rámci vedlejší specializace Podnikání pořádá pravidelně v květnu a prosinci Soutěž studentských společností a podnikatelů. Studenti mají možnost prezentovat svůj podnikatelský záměr a získat tak zpětnou vazbu od odborné poroty, sestavené výhradně manažery či přímo majiteli úspěšných českých firem. Soutěže se pravidelně účastní studenti předmětu Podnikatelské praktikum. Vítězové soutěže mají možnost získat zajímavé ceny od sponzorů a mohou se ucházet o umístění v podnikatelském inkubátoru v rámci xPORTu VŠE.