Ukončené projekty

 • Cultural Pathways to Economic Self-Sufficiency and Entrepreneurship: Family Values and Youth Unemployment in Europe (7.FP EU)
 • Start-up Promotion for Entrepreneurial Resilience (ERASMUS+)
 • Sustainaible Corporate Responsibility (SCR)
 • Inovace a jejich dopad na udržitelný růst organizace
 • European Academic Network for Open Innovation (EU COST)
 • Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky (MK – NAKI).
 • Výzkum současných podnikatelských aktivit v ČR a zachycení jejich změn v posledním období a porovnání v mezinárodním kontextu metodou GEM
 • Hodnocení inovací
 • Inovace a jejich dopad na udržitelný růst organizace
 • Explaining the causes of success and failure in the process of start-up and early growth of new firms in the Czech Republic
 • Analýza vlivu osoby podnikatele na řízení růstu firmy
 • Regionální kultura v kontextu malého a středního podnikání