European Academic Network for Open Innovation (EU COST)

Doba realizace: 2013-2016
Financováno z: EU COST (542203-LLP-1-2013-1-FI-ERASMUS-ENW, 3200_ÚP320024)
Obsah projektu: The European Academic Network for Open Innovation (OI-Net) je společný projekt 52 partnerů z 35 zemí, financovaný z EU, a jeho cílem je podpořit kooperaci při vytváření vysokoškolských curricula zaměřených na otevřené inovace a podpořit tak konkurenceschopnost EU. Zapojené organizace spolupracují na popisu a sdílení aktuálních konceptů a nejlepších praktik v otevřených inovacích a jejich výuce. Výstupem projektu budou také definované potřeby, výzvy a překážky veřejného i soukromého sektoru při využívání otevřených inovací.

http://oi-net.eu/

Koordinátor projektu:  Lappeenranta University of Technology, Finsko
Koordinátor projektu na VŠE: doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.
Další zapojení členové Katedry podnikání: doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D.