Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Diplomová práce

 Postup zadání a odevzdání diplomové práce

  • Téma diplomové práce si volí student po dohodě s vedoucím diplomové práce.
  • Vedoucí diplomové práce v součinnosti se studentem zadává do ISIS nejpozději 6 měsíců před plánovanou obhajobou téma práce, cíle („Zásada 1“), přínosy („Zásada 2“), osnovu („Zásada 3“) a vybrané publikace, ze kterých práce vychází.
  • Student práci s vedoucím pravidelně konzultuje. Pokyny ke struktuře diplomové práce, kritéria hodnocení a další náležitosti jsou uvedeny na stránkách fakulty.
  • Před odevzdáním práce je nutné po dohodě s vedoucím práce navrhnout oponenta práce. Roli oponenta diplomové práce může zastávat vysokoškolsky vzdělaný odborník pro danou tématiku. Nesmí jít o osobu blízkou či spřízněnou ve vztahu ke studentovi.
  • Student, který plánuje obhajovat diplomovou práci v daném semestru, si obhajobu registruje jako mimosemestrální kurz přes InSIS: Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy. Tento kurz musí být registrován v tom semestru, kdy student plánuje obhajobu.
  • Student se následně přes InSIS zapisuje na konkrétní termín obhajoby, který je vypsaný katedrou, na které má zadanou práci.
  • Student odevzdá přes InSIS elektronickou verzi práce. Řádné elektronické odevzdání práce (pouze v .pdf formátu po konverzi z .doc či .docx) musí být potvrzeno hlášením: „Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – Elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.“
  • Student odevzdá 1x vytištěnou diplomovou práci včetně vytištěné stránky z InSIS o korektním vložení elektronické verze práce NEBO automatického emailu potvrzujícího korektní vložení práce do InSIS nejpozději do data uvedeného na stránkách katedry.
  • Student má nejpozději 3 pracovní dny před obhajobou v InSIS k dispozici posudek vedoucího práce a posudek oponenta. S posudky se seznámí a připraví si odpovědi na případné dotazy z posudků.

Formulář pro návrh externího oponenta

Termín odevzdání diplomové práce

Tištěnou verzi diplomové práce je třeba v jednom vyhotovení v knižní vazbě odevzdat v úředních hodinách na sekretariát Katedry podnikání RB 449 do 16h ve středu 16. 5. 2018.

Obhajoby DP a SZZ budou v období od 6. 6. – 20. 6. 2018.

K diplomové práci musí být přiložen výpis z InSIS o korektním vložení elektronické verze práce. Po vložení práce si student vytiskne z Portálu studenta výpis, ve kterém se zobrazí název práce, vedoucí, oponent i zpráva, že práce byla korektně vložena.

Bez tohoto potvrzení nebude diplomová práce přijata k odevzdání.

Termíny obhajob diplomových prací v LS 2017/2018  
termín předseda člen  člen učebna čas katedra
  KM/KPO KSG KMG      
středa 6.6.2018 Malý x  Chytková RB 329 14:00 KPO
úterý 12.6.2018 Fotr  Kubíček x RB 452 9:00 KPO
středa 13.6.2018 Malý x  Vávra RB 452 9:00 KPO
Termíny SZZ MN 1 v LS 2017/2018  
termín předseda člen  člen učebna čas  
  KM/KPO KSG KMG RB     
středa 6.6.2018 Špaček  Vrbová  Vávra RB 359 8:30
čtvrtek 7.6.2018 Srpová  Legnerová  Vávra RB 359 8:30
čtvrtek 7.6.2018 Špaček  Lorencová  Tahal RB 338 8:30
pátek 8.6.2018 Srpová  Němec  Procházková RB 459 8:30
úterý 12.6.2018 Mládková  Heřman  Říha RB 359 8:30
úterý 12.6.2018 Mládková  Heřman  Říha RB 359 14:00
středa 13.6.2018 Mládková Sieber Černá RB 359 8:30
středa 13.6.2018 Mládková  Boukal  Procházková RB 359 14:00
středa 13.6.2018 Špaček  Kašparová  Horová RB 103 14:00
pátek 15.6.2018 Pichanič  Neumaierová  Říha RB 106 8:30
pátek 15.6.2018 Mládková  Machek  Procházková RB 338 8:30
pátek 15.6.2018 Mládková  Smrčka  Procházková RB 338 14:00

UPOZORNĚNÍ: V závislosti na počtu odevzdaných DP a na počtu přihlášených studentů k SZZ se uvedené termíny mohou změnit.

K bakalářské i diplomové práci musí být přiložen výpis z InSIS o korektním vložení elektronické verze práce. Po vložení práce si student vytiskne z Portálu studenta výpis, ve kterém se zobrazí název práce, vedoucí, oponent i potvrzení, že práce byla korektně vložena. Bez tohoto potvrzení nebude bakalářská ani diplomová práce přijata k odevzdání.