Předměty katedry

Katedra podnikání garantuje řadu povinný i volitelných předmětů na všech stupních studia, v českém, anglickém i ruském jazyce.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague