Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Předměty pro bakalářské studium

Katedra podnikání se podílí na bakalářském stupni studia na výuce těchto oborů:

  • Podniková ekonomika a management
  • Arts management
  • Business Administration (anglicky)

Povinné předměty

Ident Název Garant Rozsah výuky ECTS
3BE314 Entrepreneurship Ing. Blanka Habrmanová, Ph.D. 2+2 6
3MA291 Základy podnikání se zaměřením na kulturu doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. 2+2 6
3PO101 Základy podnikání doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. 2+2 6

Volitelné předměty

Ident Název Garant Rozsah výuky ECTS
3MA395 Etiketa pro manažery doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. 2+0 3
3MA340 Společenská odpovědnost organizací Ing. Alena Plášková, CSc. 2+0 3
3MA113 Podnikání v malé a střední firmě doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. 0+2 3