Předměty pro bakalářské studium

Katedra podnikání se podílí na bakalářském stupni studia na výuce těchto oborů:

Povinné předměty

Ident Název Garant Rozsah výuky ECTS
3BE314 Entrepreneurship Ing. Blanka Habrmanová, Ph.D. 2+2 6
3MA291 Základy podnikání se zaměřením na kulturu doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. 2+2 6
3PO101 Základy podnikání doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. 2+2 6

Volitelné předměty

Ident Název Garant Rozsah výuky ECTS
3MA395 Etiketa pro manažery doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. 2+0 3
3MA340 Společenská odpovědnost organizací Ing. Alena Plášková, CSc. 2+0 3
3MA113 Podnikání v malé a střední firmě doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. 0+2 3


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague