Předměty pro doktorské studium

Katedra podnikání se podílí na doktorském stupni studia na výuce oborů:

Povinné předměty

Ident Název Garant Obor
PM_912 Management pro budoucnost doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. Podniková ekonomika a management

Volitelné předměty

Ident Název Garant Obor
PO_921 Výzkum podnikání doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Podniková ekonomika a management
Ekonomie

Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague