Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
SZ z vedlejší specializace

Státní zkoušku z vedlejší specializace může student skládat po úspěšném absolvování všech předmětů vedlejší specializace.

Termíny státních závěrečných zkoušek z vedlejší specializace v ZS 2017/2018

VS termín předseda člen člen učebna čas
3PO 11.9.2017 Srpová Svobodová x RB 459 9:00
3PO 8.1.2018 Srpová Mareš x RB 459 9:00
3PO 15.1.2018 Srpová Svobodová x RB 459 9:00
3PO 22.1.2018 Srpová Andera x RB 459 9:00
3PO 23.1.2018 Srpová Mareš x RB 359 9:00
3PO 5.2.2018 Srpová Habrmanová x RB 459 9:00
3PO 6.2.2018 Srpová Habrmanová x RB 459 9:00
3MS 14.9.2017 Srpová Svobodová x RB 459 9:00
3MS 15.1.2018 Srpová Svobodová x RB 459 9:00
3MS 19.1.2018 Srpová Habrmanová x RB 459 9:0

Postup zápisu na státní závěrečnou zkoušku

  • Student si státní zkoušku z vedlejší specializace zapisuje stejně jako mimosemestrální kurz přes InSIS: „Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy“. Tento kurz musí být registrován v tom semestru, ve kterém student plánuje státní zkoušku z vedlejší specializace skládat.
  • Jakmile jsou vypsány jednotlivé termíny, student se následně zapisuje na konkrétní termín – bez volby termínu není na státní zkoušku z vedlejší specializace řádně zapsán.
  • Až po splnění všech podmínek pro skládání státní zkoušky z vedlejší specializace (čl. 17 Studijního a zkušebního řádu) si student prostřednictvím InSISu podá elektronickou žádost svoji studijní referentce („Portál studenta – Moje studium – Podání elektronické žádosti na studijní oddělení“). V žádosti uvede, že splnil/a všechny podmínky pro složení státní zkoušky z vedlejší specializace a že žádá o potvrzení možnosti státní zkoušku z vedlejší specializace skládat.
  • Studijní referentka zkontroluje, zda jsou v InSIS skutečně splněny všechny studijní povinnosti vedlejší specializace a v kladném případě žádost elektronicky schválí.
  • Student si elektronicky schválenou žádost vytiskne.
  • Student se v daném termínu dostaví na státní zkoušku z vedlejší specializace a přinese si sebou vytištěnou schválenou žádost jako doklad o splnění všech podmínek pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace. Bez vytištěné schválené žádosti nelze státní zkoušku z vedlejší specializace skládat.