Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vedlejší specializace 3MS Malé a střední podniky

Vedlejší specializace 3MS Malé a střední podniky je určena pro studenty distanční formy studia na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Studenti jsou připravování na zvládnutí a výkon řídicí funkce v malém a středním podniku nebo založení a řízení vlastní firmy. Vedlejší specializace „Malé a střední podniky“ navazuje na znalosti předmětů, které studenti získávají na bakalářském stupni studia v rámci povinného celoškolského základu studia, zejména pak předmětů zaměřených do oblasti managementu, marketingu a podnikových financí.

Povinné předměty

Ident Název Rozsah výuky ECTS Semestr
3MA544 Podnikání malých a středních firem 1 2+2 6 2
3MA545 Podnikání malých a středních firem 2 2+2 6 2
3MA546 Strategie a podnikatelský plán v MSP 2+2 6 2
3MA547 Moderní trendy v malém a středním podnikání 2+2 6 3
3MA543 Podnikatelské praktikum 2+2 6 3

Státní závěrečná zkouška

Studium vedlejší specializace je zakončeno státní zkouškou ze všech povinných předmětů. Studenti mohou zpracovat z tématiky vyučované v rámci vedlejší specializace i své diplomové práce.