Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vedlejší specializace 3PO Podnikání

Vedlejší specializace 3PO Podnikání je určena pro studenty všech fakult Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří již podnikají nebo jsou odhodlaní v blízké či vzdálenější budoucnosti podnikat. Ve spolupráci s nově vzniklým podnikatelským akcelerátorem VŠE xPORT jsou studenti vedeni od generování podnikatelských nápadů, přes založení firmy a sestavení podnikatelského plánu až po zahájení podnikání.

Charakteristickým rysem vedlejší specializace 3PO Podnikání je její praktické zaměření. Přednášky jsou v převážné míře zajišťovány ve spolupráci s odborníky z praxe. Podnikatelský plán studenti prezentují zkušeným investorům. Své podnikatelské záměry studenti představují na soutěži, kde je porota sestavená výhradně ze zkušených podnikatelů a úspěšných manažerů.

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • vyhledávat nové podnikatelské příležitosti
 • vyhodnotit podnikatelské příležitosti
 • získat zpětnou vazbu na podnikatelský nápad od zákazníků
 • rozvinout a strukturovat podnikatelský nápad do podoby Lean Canvas a Business Model Canvas
 • vysvětlit roli marketingu a marketingové komunikace v podnikání
 • rozlišit a efektivně využívat nástroje marketingové komunikace
 • připravit koncept efektivní komunikační kampaně pro start-up
 • navrhnout prodejní proces vhodný pro konkrétní start-up
 • zahájit vlastní podnikatelskou činnosti
 • rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity a vytvářet předpoklady pro růst firmy
 • vyhodnocovat potenciál trhu
 • navrhnout formy financování své podnikatelské činnosti
 • prezentovat svůj projekt společníkům, investorům, obchodním partnerům

Povinné předměty

Ident Název Rozsah výuky ECTS Semestr
3PO541 Objevování příležitostí a tvorba podnikatelského modelu 2+2 6 2
3PO542 Zakládání podnikání 2+2 6 2
3PO543 Marketingová komunikace a prodej pro start-upy 2+2 6 3
3PO544 Řízení růstu nového podnikání 0+2 3 3
3PO545 Podnikatelský plán 0+2 3 3
3PO546 Podnikatelské praktikum 2+2 6 3

Státní závěrečná zkouška

Studium vedlejší specializace je zakončeno státní závěrečnou zkouškou z těchto povinných předmětů:

Ident Název
3PO541 Objevování příležitostí a tvorba podnikatelského modelu
3PO542 Zakládání podnikání
3PO543 Marketingová komunikace a prodej pro start-upy
3PO544 Řízení růstu nového podnikání
3PO545 Podnikatelský plán

Studenti mohou v rámci vedlejší specializace zpracovat i své diplomové práce.