Vedlejší specializace 3PO Podnikání

Vedlejší specializace 3PO Podnikání je určena pro studenty všech fakult Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří již podnikají nebo jsou odhodlaní v blízké či vzdálenější budoucnosti podnikat. Ve spolupráci s nově vzniklým podnikatelským akcelerátorem VŠE xPORT jsou studenti vedeni od generování podnikatelských nápadů, přes založení firmy a sestavení podnikatelského plánu až po zahájení podnikání.

Charakteristickým rysem vedlejší specializace 3PO Podnikání je její praktické zaměření. Přednášky jsou v převážné míře zajišťovány ve spolupráci s odborníky z praxe. Podnikatelský plán studenti prezentují zkušeným investorům. Své podnikatelské záměry studenti představují na soutěži, kde je porota sestavená výhradně ze zkušených podnikatelů a úspěšných manažerů.

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

Povinné předměty

Ident Název Rozsah výuky ECTS Semestr
3PO541 Objevování příležitostí a tvorba podnikatelského modelu 2+2 6 2
3PO542 Zakládání podnikání 2+2 6 2
3PO543 Marketingová komunikace a prodej pro start-upy 2+2 6 3
3PO544 Řízení růstu nového podnikání 0+2 3 3
3PO545 Podnikatelský plán 0+2 3 3
3PO546 Podnikatelské praktikum 2+2 6 3

Státní závěrečná zkouška

Studium vedlejší specializace je zakončeno státní závěrečnou zkouškou z těchto povinných předmětů:

Ident Název
3PO541 Objevování příležitostí a tvorba podnikatelského modelu
3PO542 Zakládání podnikání
3PO543 Marketingová komunikace a prodej pro start-upy
3PO544 Řízení růstu nového podnikání
3PO545 Podnikatelský plán

Studenti mohou v rámci vedlejší specializace zpracovat i své diplomové práce.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague