Soutěž

Katedra podnikání navázala na tradici sekce malého a středního podnikání Katedry managementu a v rámci vedlejší specializace Podnikání pořádá pravidelně v květnu a prosinci Soutěž studentských společností a podnikatelů. Studenti mají možnost prezentovat svůj podnikatelský záměr a získat tak zpětnou vazbu od odborné poroty, sestavené výhradně manažery či přímo majiteli úspěšných českých firem. Fotografie z jednotlivých ročníků soutěže jsou v sekci Fotogalerie. Soutěže se pravidelně účastní studenti předmětu Podnikatelské praktikum. Vítězové soutěže mají možnost získat zajímavé ceny od sponzorů a mohou se ucházet o umístění v podnikatelském inkubátoru v rámci xPORTu VŠE.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague