Workshopy

27. 5. 2016 – Workshop Education in Entrepreneurship and Innovation

V rámci konference IMECS 2016 proběhl workshop zaměřený na výuku podnikatelství a inovací. Byl to po-konferenční workshop a proběhl během pátečního odpoledne, v přímé návaznosti na poslední sekce.

Po převážně teoreticky laděné konferenci bylo cílem workshopu dát prostor účastníkům vyměnit si praktické zkušenosti z výuky. Celkem se workshopu zúčastnilo 26 hostů, z toho 25 bylo zahraničních. Abychom podtrhli praktickou orientaci, proběhl workshop mimo hlavní budovu univerzity – v prostorách podnikatelského akcelerátoru Vysoké školy ekonomické xPORT na Jarově. Ten je věnován právě podnikatelským aktivitám studentů a navazuje na výuku podnikání. Jevil se tedy jako prostor nadmíru vhodný.

Workshop probíhal pod vedením Ing. Michala Andery z Katedry podnikání a trval dvě hodiny. Účastníci si vzájemně představili nejoblíbenější výukové metody. Mezi jinými například online nástroje pro interakci mezi studenty, jednoduchá mentální cvičení a skupinové aktivity. Profesor Herr z Německa představil celou regionální inovační koncepci „Future Design“ in Coburg.

V závěru se účastníci shodli, že by podobný workshop uvítali i v následujících ročnících konference. Odměnou za investovaný čas byla prohlídka prostorů akcelerátoru. Většina účastníků ocenila velkorysé prostory a moderní vybavení.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague