Termíny obhajob BP, DP a SZZ

Obhajoby BP v LS 2015/2016

 

odevzdání BP do středy 14. 9. 2016 – 16h

obhajoby říjen 2016

SZZ a obhajoby DP v LS 2015/2016

 

odevzdání DP do pondělí 29. 8. 2016 – 15h

SZZ a obhajoby DP v období od 8. 9. – 15. 9. 2016

 

K bakalářské i diplomové práci musí být přiložen výpis z InSIS o korektním vložení elektronické verze práce. Po vložení si student vytiskne z Portálu studenta výpis, ve kterém se zobrazí název práce, vedoucí, oponent i označení, že práce byla korektně vložena.

Bez tohoto potvrzení nebude bakalářská ani diplomová práce přijata k odevzdání.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague