Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny SZZ, odevzdání a obhajob BP a DP v akademickém roce 2016/2017

Související stránky

Bakalářské práce Diplomové práce
Termín odevzdání
  • ZS – do středy 7. 12. 2016 16h
  • LS – do pondělí 15. 5. 2017 15h
  • ZS – do středy 14. 12. 2016 16h
  • LS – do středy 17. 5. 2017 16h
Termín obhajob
  • Termíny budou upřesněny
  • ZS – v období 30. 1. – 10. 2. 2017
  • LS – v období 5. 6. – 16. 6. 2017

Státní závěrečné zkoušky budou probíhat ve stejných obdobích jako obhajoby diplomových prací.

K bakalářské i diplomové práci musí být přiložen výpis z InSIS o korektním vložení elektronické verze práce. Po vložení si student vytiskne z Portálu studenta výpis, ve kterém se zobrazí název práce, vedoucí, oponent i označení, že práce byla korektně vložena.

Bez tohoto potvrzení nebude bakalářská ani diplomová práce přijata k odevzdání.