Titul European Entreprise Promotion Awards

Projekt ByznysPark Katedry podnikání, zaměřený na rozvoj podnikavého ducha zvítězil v národním kole 10. ročníku Evropských cen za podporu podnikání 2016. Projekt rozhovorů s významnými osobnostmi podnikatelského světa se umístil na 1. místě v kategorii Podpora podnikatelského ducha. Katedra podnikání získala za tento úspěch čestné uznání Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a může se pyšnit titulem European Entreprise Promotion Awards. Ministr průmyslu pan Jan Mládek projevil uznání Katedře podnikání za iniciativu a úsilí, které vyvíjí za účelem zlepšování podnikatelského prostředí.

KPO_cestne_uznani_2017


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague