Vedlejší specializace

Katedra podnikání vypisuje dvě vedlejší specializace:

  • 3PO Podnikání – je určena pro studenty prezenční formy studia všech fakult Vysoké školy ekonomické v Praze
  • 3MS Malé a střední podniky – je určena pro studenty distanční formy studia na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Vedlejší specializace jsou vhodné pro studenty, kteří již podnikají nebo o podnikatelské dráze uvažují.

Charakteristickým rysem 3PO Podnikání je praktické zaměření a úzká spolupráce se spolužáky. Přednášky jsou v převážné míře zajišťovány ve spolupráci s odborníky z praxe. Své podnikatelské záměry studenti představují na soutěži, kde je porota sestavená výhradně ze zkušených podnikatelů a úspěšných manažerů.