Předměty VS

Vedlejší specializace Název předmětu
3PO Podnikání 3PO541 Objevování příležitostí a tvorba podnikatelského modelu
3PO542 Zakládání podnikání
3PO543 Marketingová komunikace a prodej pro start-upy
3PO544 Řízení růstu nového podnikání
3PO545 Podnikatelský plán
3PO546 Podnikatelské praktikum
3MS Malé a střední podniky 3MA544 Podnikání malých a středních firem 1
3MA545 Podnikání malých a středních firem 2
3MA546 Strategie a podnikatelský plán v MSP
3MA547 Moderní trendy v malém a středním podnikání
3MA543 Podnikatelské praktikum