Workshop – Intelektuální kapitál – moderní forma investice do startupů

Katedra podnikání připravila ve spolupráci s ICIA http://www.icia.cz/ workshop na téma „Intelektuální kapitál: moderní forma investice do startupů“, který proběhl v pondělí 5. 3. 2018.

Prezentaci vedl Robert Janča, jeden ze zakládajících členů ICIA a mnohonásobný entrepreneur, a Jan Krahulík.

Workshop byl určen pro studenty VŠE. Workshop byl organizován v rámci ESF OP VVV „Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze“.

Podnikatelská poradna VŠE


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague