Ing. Jan Mísař, Ph.D.

Assistant Professor

Jan-Misar

Email: jan.misar@vse.cz

Office no: RB 453

Courses

 • Foundations of Entrepreneurship

Participation on research projects

 • Sustainaible Corporate Responsibility (IGA FPH VŠE)
 • Effective methodologies to support small and medium-sized enterprises in the culture sector in the national and European economy (MK – NAKI)
 • Regional culture in the context of small and medium-sized enterprises (IGA FPH VŠE)

Publications

 • DOSTÁL, Petr, KISLINGEROVÁ, Eva, PEŠEK, Ondřej, HORNÝ, Stanislav, SURYNEK, Alois, JAROŠOVÁ, Eva, SRPOVÁ, Jitka, MÍSAŘ, Jan, SVOBODOVÁ, Ivana, BOUKAL, Petr, VÁVROVÁ, Hana, SCHOLLEOVÁ, Hana, MÜLLEROVÁ, Jana, SIEBER, Martina, SIEBER, Patrik, VONDRA, Zdeněk. Soubor metodik pro efektivní podnikání malých a středních subjektů v sektoru kultury. [Metodika]. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016.
 • MÍSAŘ, Jan, PEŠEK, Ondřej, SRPOVÁ, Jitka. The Case Study of Implementation of CSR In Creative Industry. In: PETRANOVÁ, Dana, MAGÁL, Slavomír (ed.). Megatrends and media: Critique in Media, Critique of Media. Smolenice, 19.04.2016 – 20.04.2016. Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016, s. 146–160. ISBN 978-80-8105-796-0.
 • MÍSAŘ, Jan, SRPOVÁ, Jitka. Implementation of the CSR Canvas by Small and Medium-sized Organizations. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 10th International Days of Statistics and Economics [online]. Praha, 08.09.2016 – 10.09.2016. Slaný : Melandrium, 2016, s. 1270–1280. ISBN 978-80-87990-10-0. Dostupné z: https://msed.vse.cz/msed_2016/article/228-Misar-Jan-paper.pdf.
 • OSTAPENKO, Galina, SVOBODOVÁ, Ivana, MÜLLEROVÁ, Jana, HARTMAN, Ladislav, MAREŠ, Jan, MÍSAŘ, Jan, ANDERA, Michal, SRPOVÁ, Jitka, HABRMANOVÁ, Blanka, ŠPAČEK, Miroslav, LUKEŠ, Martin. IMECS 2016 (Innovation Management, Entrepreneurship and Corporate Sustainability) [online]. Praha, 26.05.2016 – 27.05.2016. Dostupné z: http://imecs.vse.cz. Celosvětová konference (Účastníků: 92, z toho zahraničních: 59).
 • MÍSAŘ, Jan, SRPOVÁ, Jitka. CSR Model For Small And Medium-sized Enterprises In Cultural Enterprises. In: LUKEŠ, Martin, SVOBODOVÁ, Ivana, MAREŠ, Jan, SRPOVÁ, Jitka (ed.). Innovation Management and Corporate Sustainability: Proceedings of the 3rd International Conference [online]. Praha, 21.05.2015 – 22.05.2015. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2015, s. 206–218. ISBN 978-80-245-2092-6. Dostupné z: http://imacs.vse.cz/wp-content/uploads/2015/08/Proceedings-IMACS-2015-full-papers-APA.pdf.
 • MÍSAŘ, Jan, SRPOVÁ, Jitka. Implementation of CSR in the Cultural and Creative Industries. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 9th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings [online]. Praha, 10.09.2015 – 12.09.2015. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2015, s. 1145–1158. ISBN 978-80-87990-06-3. Dostupné z: http://msed.vse.cz/msed_2015/article/127-Misar-Jan-paper.pdf.
 • DOSTÁL, Petr, DIANOVÁ, Markéta, aj. Applied Cultural Economics: Surveys Accross Europe and in Czech Municipalities. 1. vyd. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2014. 220 s. ISBN 978-80-86175-98-0. (Další autoři: KOUBA, Vojtěch, MÍSAŘ, Jan, MÜLLEROVÁ, Jana, PÁTEK, Zdeněk, SRPOVÁ, Jitka, SVOBODOVÁ, Ivana).
 • MÍSAŘ, Jan, PEŠEK, Ondřej. Uplatňují české firmy podnikající v oblasti kultury koncept CSR? Marketing a komunikace. 2014, roč. XXIV, č. 3, s. 20–21. ISSN 1211-5622.
 • MÍSAŘ, Jan, SRPOVÁ, Jitka. Společenská odpovědnost firem v kulturním a kreativním průmyslu ve vybraných lokalitách. In: Sborník přípěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2014 [online]. Brno, 23.10.2014. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2014, s. 818–826. ISBN 978-80-7509-139-0. Dostupné z: http://www.icabr.com/respo/RESPO_2014.pdf.
 • MÍSAŘ, Jan, SRPOVÁ, Jitka. Corporate Social Responsibility of Entities Operating in Culture. In: TÓTH, Miroslav (ed.). Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013. Zborník vedeckých prác. Bratislava, 16.05.2013. Bratislava : Ekonóm, 2013, s. 400–405. ISBN 978-80-225-3636-3.
 • MÍSAŘ, Jan, KUNZ, Vilém, PEŠEK, Ondřej. Analysis Of Application Of CSR In Sector Of Culture In The Czech Republic. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 7th International Days of Statistics and Economics. Conference Proceedings [online]. Praha, 19.09.2013 – 21.09.2013. Slaný : Melandrium, 2013, s. 1012–1020. ISBN 978-80-86175-87-4. Dostupné z: http://msed.vse.cz/files/2013/167-Misar-Jan-paper.pdf.
 • PEŠEK, Ondřej, MÍSAŘ, Jan, KUNZ, Vilém. Analýza přístupu českých podniků v oblasti kultury a umění k CSR. In: QUAERE 2013, vol. III – Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. Hradec Králové, 20.05.2013 – 24.05.2013. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2013, s. 645–654. ISBN 978-80-905243-7-8.
 • PEŠEK, Ondřej, MÍSAŘ, Jan, KUNZ, Vilém. CSR of SME’s in Culture. In: Marketing Identity – Design that sells. Smolenice, 04.11.2013 – 05.11.2013. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2013, s. 395–410. ISBN 978-80-8105-546-1.
 • SRPOVÁ, Jitka, MÍSAŘ, Jan, PEŠEK, Ondřej. Social Responsibility and Entrepreneurship in Culture. In: Economy, Finance and Management of Companies – Year 2013, ZBORNÍK VEDECKÝCH STATÍ PRI PRÍLEŽITOSTI 60. VÝROČIA ZALOŽENIA FAKULTY PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU EU V BRATISLAVE [CD]. Bratislava, 14.11.2013. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2013. 7 s. ISBN 978-80-225-3651-6.
 • SRPOVÁ, Jitka, MÍSAŘ, Jan. Společenská odpovědnost v oblasti kultury a umění. In: Ekonomika v pohybu. Praha, 19.06.2013 – 20.06.2013. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2013. 7 s. ISBN 978-80-245-1943-2.
 • DOSTÁL, Petr, DIANOVÁ, Markéta, HANZLÍK, Jan. European Context of Czech Cultural Sector. 1. vyd. Slaný : Melandrium, 2012. 175 s. ISBN 978-80-86175-83-6. (Další autoři: ČERNÁ, Jitka, CHYTKOVÁ, Zuzana, JANSA, Hynek, KARLÍČEK, Miroslav, KOUBA, Vojtěch, MÍSAŘ, Jan, MÜLLEROVÁ, Jana, SRPOVÁ, Jitka, SVOBODOVÁ, Ivana, STRÁNSKÁ, Alžběta).
 • MÍSAŘ, Jan, SRPOVÁ, Jitka. Approaches to Application of CSR In The Selection Countries. In: TÓTH, Miroslav (ed.). Aktuálne problémy v podnikovej sféry. Bratislava, 7.05.2012. Bratislava : Ekonóm, 2012, s. 328–333. ISBN 978-80-225-3427-7.
 • SRPOVÁ, Jitka, MÍSAŘ, Jan. Společenská odpovědnost subjektů podnikajících v kultuře – výsledky z pilotního výzkumu v Pacově. In: DOSTÁL, Petr, DIANOVÁ, Markéta et al.(ed.). Management kultury. Sborník z milníkové konference projektu NAKI. Praha, 14.09.2012. Slaný : Melandrium, 2012, s. 74–79. ISBN 978-80-86175-81-2.
 • SRPOVÁ, Jitka, MÍSAŘ, Jan. Comparison of Approaches to CSR in Selected Countries. Bratislava : ALDO Bratislava, 2012. 7 s. ISBN 978-80-970759-2-7. In: Manažment podnikania a vecí verejných – zborník vedeckých prác II.Ročník, č.2, 2012.
 • SRPOVÁ, Jitka, KUNZ, Vilém, MÍSAŘ, Jan. Uplatňování principů CSR u podnikatelských subjektů v české republice. Ekonomika a management. 2012, roč. 6, č. 4, s. 44–57. ISSN 1802-8470.