Ing. Ivana Svobodová, Ph.D.

Assistant Professor

Email: ivana.svobodova@vse.cz

Office no: RB 429

LinkedIn profil

Specialisation

 • business models
 • crowdfunding
 • entrepreneurship
 • entrepreneurial environment
 • business plan
 • family business
 • SME
 • strategy

Courses

 • Foundations of Entrepreneurship
 • Business Plan
 • Introduction to Culture-oriented Enterprising

Participation on research projects

 • Transformation of Czech Firms to Industry 4.0
 • Effective methodologies to support small and medium-sized enterprises in the culture sector in the national and European economy (MK – NAKI).

Publications

 • SRPOVÁ, Jitka a kolektiv. Začínáme podnikat: s případovými studiemi začínajících podnikatelů. Praha: Grada Publishing, 2020. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-2253-0.
 • SVOBODOVÁ, Ivana, ANDERA, Michal. Od nápadu k podnikatelskému plánu. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a. s, 2017. 232 s. ISBN 978-80-271-0407-9.
 • SLÚKA, Aleš, SVOBODOVÁ, Ivana. Probability of success of crowdfunding projects during campaigns in the Czech republic, Slovakia and in the USA. In: DVOULETÝ, Ondřej, LUKEŠ, Martin, MÍSAŘ, Jan (ed.). Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2018) [online]. Praha, 31.05.2018 – 01.06.2018. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2018, s. 989–998. ISBN 978-80-245-2274-6.
 • TITTELBACHOVÁ, Šárka, DIANOVÁ, Markéta, KOUBA, Vojtěch. Měření výkonnosti destinací turismu v České republice pomocí metody 3E. Praha : VŠE, 2017. 234 s. (Další autoři: LINDNER, Milan, SVOBODOVÁ, Ivana, TYSLOVÁ, Irena).
 • DOSTÁL, Petr, KISLINGEROVÁ, Eva, PEŠEK, Ondřej, HORNÝ, Stanislav, SURYNEK, Alois, JAROŠOVÁ, Eva, SRPOVÁ, Jitka, MÍSAŘ, Jan, SVOBODOVÁ, Ivana, BOUKAL, Petr, VÁVROVÁ, Hana, SCHOLLEOVÁ, Hana, MÜLLEROVÁ, Jana, SIEBER, Martina, SIEBER, Patrik, VONDRA, Zdeněk. Soubor metodik pro efektivní podnikání malých a středních subjektů v sektoru kultury. [Metodika]. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016.
 • SVOBODOVÁ, Ivana. The level of research Czech crowdfunding. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 10th International Days of Statistics and Economics [online]. Praha, 08.09.2016 – 10.09.2016. Slaný : Melandrium, 2016, s. 1769–1776. ISBN 978-80-87990-10-0. Dostupné z: https://msed.vse.cz/msed_2016/article/121-Svobodova-Ivana-paper.pdf.
 • OSTAPENKO, Galina, SVOBODOVÁ, Ivana, MÜLLEROVÁ, Jana, HARTMAN, Ladislav, MAREŠ, Jan, MÍSAŘ, Jan, ANDERA, Michal, SRPOVÁ, Jitka, HABRMANOVÁ, Blanka, ŠPAČEK, Miroslav, LUKEŠ, Martin. IMECS 2016 (Innovation Management, Entrepreneurship and Corporate Sustainability) [online]. Praha, 26.05.2016 – 27.05.2016. Dostupné z: http://imecs.vse.cz. Celosvětová konference (Účastníků: 92, z toho zahraničních: 59).
 • LUKEŠ, Martin, SVOBODOVÁ, Ivana, MAREŠ, Jan, SRPOVÁ, Jitka (ed.). Innovation Management and Corporate Sustainability IMACS 2015 [online]. Praha, 21.05.2015 – 22.05.2015. Praha : Oeconomica, 2015. 334 s. ISBN 978-80-245-2092-6. Dostupné z: http://imacs.vse.cz/wp-content/uploads/2015/08/Proceedings-IMACS-2015-full-papers-APA.pdf.
 • SYNEK, Miloslav, KISLINGEROVÁ, Eva, aj. Podniková ekonomika. 6. přeprac. a dopl. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. 560 s. ISBN 978-80-7400-274-8. (Další autoři: DVOŘÁČEK, Jiří, DVOŘÁK, Jiří, DVOŘÁK, Petr, DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, EISLER, Jan, HOFFMANN, Václav, JANHUBA, Miroslav, JINDRA, Jiří, KLEČKA, Jiří, KLEIBL, Jiří, NEUMAIEROVÁ, Inka, NOVOTNÝ, Jiří, SEDLÁČKOVÁ, Helena, SVOBODOVÁ, Ivana, TOMEK, Jan, VEBER, Jaromír).
 • DOSTÁL, Petr, DIANOVÁ, Markéta, aj. Applied Cultural Economics: Surveys Accross Europe and in Czech Municipalities. 1. vyd. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2014. 220 s. ISBN 978-80-86175-98-0. (Další autoři: KOUBA, Vojtěch, MÍSAŘ, Jan, MÜLLEROVÁ, Jana, PÁTEK, Zdeněk, SRPOVÁ, Jitka, SVOBODOVÁ, Ivana).
 • DOSTÁL, Petr, ČERNÁ, Jitka, aj. Marketingové řízení památkových objektů. 1. vyd. Praha : Ekopress, s.r.o, 2014. 195 s. ISBN 978-80-87865-14-9. (Další autoři: DIANOVÁ, Markéta, DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, HANZLÍK, Jan, CHYTKOVÁ, Zuzana, JAROŠOVÁ, Eva, KARLÍČEK, Miroslav, MÜLLEROVÁ, Jana, SVOBODOVÁ, Ivana, SURYNEK, Alois, DVOŘÁK, Olga, HOLUBOVÁ-NOVOTNÁ, Renáta, KOLOUCHOVÁ, Daniela, KUBŮ, Jaromír, PATOČKA, Jiří, SVOBODA, Petr, TAHAL, Radek, VESELÁ, Martina, ZAMAZALOVÁ, Marcela).
 • MÜLLEROVÁ, Jana, SVOBODOVÁ, Ivana. The cultural policy of the local government and the problems of the small and medium sized subjects from the cultural sector – evidence from the Czech republic. In: SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism. Albena, 01.09.2014 – 10.09.2014. Sofia : STEF92 Technology, 2014, s. 389–398. ISBN 978-619-7105-25-4. ISSN 2367-5659.
 • SVOBODOVÁ, Ivana. Comparison of creative management techniques used in the innovation process, small and medium companies. In: Innovation Management and Company Sustainability [CD]. Praha, 26.05.2014 – 27.05.2014. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2014, s. 414–421. ISBN 978-80-245-2050-6.
 • ŠPAČEK, Miroslav, JIŘINOVÁ, Kateřina, PAVELKA, Tomáš, ČERVENÝ, Karel, POTLUKA, Oto, HRŮZOVÁ, Helena, SVOBODOVÁ, Ivana, BORÝSEK, Patrik. Innovation Management and Company Sustainability (IMACS) [online]. Praha, 26.05.2014 – 27.05.2014. Dostupné z: http://imacs.vse.cz. Celosvětová konference (Účastníků: 61, z toho zahraničních: 48).
 • SVOBODOVÁ, Ivana. Specifika managementu památek. In: Ekonomika v pohybu [CD]. Praha, 19.06.2013 – 20.06.2013. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2013, s. 233–236. ISBN 978-80-245-1943-2.
 • BARTON, Monika, MÜLLEROVÁ, Jana, SVOBODOVÁ, Ivana. Disney strategy in management – Inspiration from Arts and Creative Industries. In: TÓTH, Miroslav (ed.). Aktuálne problémy v podnikovej sféry. Bratislava, 17.05.2012. Bratislava : Ekonóm, 2012, s. 15–20. ISBN 978-80-225-3427-7.
 • DOSTÁL, Petr, DIANOVÁ, Markéta, HANZLÍK, Jan. European Context of Czech Cultural Sector. 1. vyd. Slaný : Melandrium, 2012. 175 s. ISBN 978-80-86175-83-6. (Další autoři: ČERNÁ, Jitka, CHYTKOVÁ, Zuzana, JANSA, Hynek, KARLÍČEK, Miroslav, KOUBA, Vojtěch, MÍSAŘ, Jan, MÜLLEROVÁ, Jana, SRPOVÁ, Jitka, SVOBODOVÁ, Ivana, STRÁNSKÁ, Alžběta).
 • MÜLLEROVÁ, Jana, SVOBODOVÁ, Ivana. Koncepce podpory kultury v ČR v kontextu potřeba zájmů občanů. Bratislava : ALDO Bratislava, 2012. 6 s. ISBN 978-80-970759-2-7. In: Manažment podnikania a vecí verejných – Zborník vedeckých prác.
 • SVOBODOVÁ, Ivana, MÜLLEROVÁ, Jana. Strategické řízení v subjektech v kultuře – závěry z pilotního terénního šetřenív Pacově. In: DOSTÁL, Petr, DIANOVÁ, Markéta et al.(ed.). Management kultury. Sborník z milníkové konference projektu NAKI. Praha, 14.09.2012. Slaný : Melandrium, 2012, s. 66–72. ISBN 978-80-86175-81-2.
 • VEBER, Jaromír, SRPOVÁ, Jitka, aj. Podnikání malé a střední firmy. 3. aktual. a dopl. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012. 336 s. ISBN 978-80-247-4520-6. (Další autoři: CARDOVÁ, Zdeňka, DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, HABRMANOVÁ, Blanka, HARTMAN, Ladislav, HRABAL, Jindřich, KREJČÍ, Filip, KŘÍŽEK, Miroslav, KUBÁLKOVÁ, Markéta, KUNZ, Vilém, MIKOLÁŠ, Zdeněk, MÜLLEROVÁ, Jana, PEŠEK, Ondřej, SEKANINA, Jan, SVOBODOVÁ, Ivana, ŠIMAN, Josef, VEBER, Jaromír).8