Ing. Ivana Svobodová, Ph.D.

Odborná asistentka, zástupkyně vedoucího katedry

Email: ivana.svobodova@vse.cz

Kancelář: RB 429

LinkedIn profil

Zaměření

 • crowdfunding
 • podnikatelské financování
 • business modely
 • podnikatelský plán
 • podnikání

Vyučované předměty

 • Základy podnikání
 • Podnikatelský plán
 • Základy podnikání se zaměřením na kulturu

Účast na výzkumných projektech

 • Podnikání 2.0 (TAČR)
 • Transformace českých podniků na Průmysl 4.0
 • Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky (MK – NAKI).

Publikační činnost

 • DVOULETÝ, Ondřej, DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Jarmila, SVOBODOVÁ, Ivana, HABRMANOVÁ, Blanka, MÜLLEROVÁ, Jana. Analysing determinants influencing female entrepreneurship engagement in the Czech Republic: what is the role of caring responsibilities? In: 19th International Annual Conference of the World Association for Sustainable Development (WASD) and 10th Diaspora Annual Conference [online]. Online (London, United Kingdom), 03.12.2021 – 05.12.2021. London : World Association for Sustainable Development (WASD), 2021. 1 s. Dostupné z: https://wasdlibrary.org/download/outlook2021-female-entrepreneurship-engagement-czech-republic/.
 • DVOULETÝ, Ondřej, DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Jarmila, SVOBODOVÁ, Ivana, HABRMANOVÁ, Blanka, MÜLLEROVÁ, Jana. Analysing determinants influencing female entrepreneurship engagement in the Czech Republic: what is the role of caring responsibilities? World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development [online]. 2022, roč. 18, č. 1, s. 2–19. eISSN 2042-597X. ISSN 2042-5961. DOI: 10.47556/J.WJEMSD.18.1.2022.1.
 • SRPOVÁ, Jitka a kolektiv. Začínáme podnikat: s případovými studiemi začínajících podnikatelů. Praha: Grada Publishing, 2020. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-2253-0.