Ing. Ivana Svobodová, Ph.D.

Odborná asistentka, zástupkyně vedoucího katedry

Email: ivana.svobodova@vse.cz

Kancelář: RB 429

LinkedIn profil

Zaměření

 • crowdfunding
 • podnikatelské financování
 • business modely
 • podnikatelský plán
 • podnikání

Vyučované předměty

 •  Základy podnikání
 • Podnikatelský plán
 • Základy podnikání se zaměřením na kulturu

Účast na výzkumných projektech

 • Transformace českých podniků na Průmysl 4.0
 • Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky (MK – NAKI).

Publikační činnost

 • SRPOVÁ, Jitka a kolektiv. Začínáme podnikat: s případovými studiemi začínajících podnikatelů. Praha: Grada Publishing, 2020. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-2253-0.
 • SVOBODOVÁ, Ivana, ANDERA, Michal. Od nápadu k podnikatelskému plánu. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a. s, 2017. 232 s. ISBN 978-80-271-0407-9.
 • SLÚKA, Aleš, SVOBODOVÁ, Ivana. Probability of success of crowdfunding projects during campaigns in the Czech republic, Slovakia and in the USA. In: DVOULETÝ, Ondřej, LUKEŠ, Martin, MÍSAŘ, Jan (ed.). Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2018) [online]. Praha, 31.05.2018 – 01.06.2018. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2018, s. 989–998. ISBN 978-80-245-2274-6.
 • TITTELBACHOVÁ, Šárka, DIANOVÁ, Markéta, KOUBA, Vojtěch. Měření výkonnosti destinací turismu v České republice pomocí metody 3E. Praha : VŠE, 2017. 234 s. (Další autoři: LINDNER, Milan, SVOBODOVÁ, Ivana, TYSLOVÁ, Irena).
 • MARTÍNEZ, Felipe, SVOBODOVÁ, Ivana, LORENC, Miroslav. Startups role in national industry 4.0 implementation. In: DVOULETÝ, Ondřej, LUKEŠ, Martin, MÍSAŘ, Jan (ed.). Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2017) [online]. Praha, 25.05.2017 – 26.05.2017. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2017, s. 584–594. ISBN 978-80-245-2216-6. Dostupné z: http://imes.vse.cz/wp-content/uploads/2015/08/Conference_Proceedings_IMES_2017.pdf.
 • DOSTÁL, Petr, KISLINGEROVÁ, Eva, PEŠEK, Ondřej, HORNÝ, Stanislav, SURYNEK, Alois, JAROŠOVÁ, Eva, SRPOVÁ, Jitka, MÍSAŘ, Jan, SVOBODOVÁ, Ivana, BOUKAL, Petr, VÁVROVÁ, Hana, SCHOLLEOVÁ, Hana, MÜLLEROVÁ, Jana, SIEBER, Martina, SIEBER, Patrik, VONDRA, Zdeněk. Soubor metodik pro efektivní podnikání malých a středních subjektů v sektoru kultury. [Metodika]. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016.
 • SVOBODOVÁ, Ivana. The level of research Czech crowdfunding. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 10th International Days of Statistics and Economics [online]. Praha, 08.09.2016 – 10.09.2016. Slaný : Melandrium, 2016, s. 1769–1776. ISBN 978-80-87990-10-0. Dostupné z: https://msed.vse.cz/msed_2016/article/121-Svobodova-Ivana-paper.pdf.
 • SYNEK, Miloslav, KISLINGEROVÁ, Eva, aj. Podniková ekonomika. 6. přeprac. a dopl. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. 560 s. ISBN 978-80-7400-274-8. (Další autoři: DVOŘÁČEK, Jiří, DVOŘÁK, Jiří, DVOŘÁK, Petr, DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, EISLER, Jan, HOFFMANN, Václav, JANHUBA, Miroslav, JINDRA, Jiří, KLEČKA, Jiří, KLEIBL, Jiří, NEUMAIEROVÁ, Inka, NOVOTNÝ, Jiří, SEDLÁČKOVÁ, Helena, SVOBODOVÁ, Ivana, TOMEK, Jan, VEBER, Jaromír).
 • VEBER, Jaromír, SRPOVÁ, Jitka, aj. Podnikání malé a střední firmy. 3. aktual. a dopl. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012. 336 s. ISBN 978-80-247-4520-6. (Další autoři: CARDOVÁ, Zdeňka, DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, HABRMANOVÁ, Blanka, HARTMAN, Ladislav, HRABAL, Jindřich, KREJČÍ, Filip, KŘÍŽEK, Miroslav, KUBÁLKOVÁ, Markéta, KUNZ, Vilém, MIKOLÁŠ, Zdeněk, MÜLLEROVÁ, Jana, PEŠEK, Ondřej, SEKANINA, Jan, SVOBODOVÁ, Ivana, ŠIMAN, Josef, VEBER, Jaromír).
 • SRPOVÁ, Jitka, SVOBODOVÁ, Ivana, SKOPAL, Pavel, ORLÍK, Tomáš. Podnikatelský plán a strategie. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2011. 200 s. ISBN 978-80-247-4103-1.
 • SRPOVÁ, Jitka, ŘEHOŘ, Václav. Základy podnikání-Teoretické poznatky,příklady a zkušenosti českých podnikatelů. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2010. 427 s. Expert. ISBN 978-80-247-3339-5. (Další autoři: GRANČIČOVÁ, Katarína, HABRMANOVÁ, Blanka, JUNGER, Josef, KEŠNER, Martin, KOUBEK, Josef, KUBÁLKOVÁ, Markéta, KUBÍČKOVÁ, Dana, KUNZ, Vilém, MIKOLÁŠ, Zdeněk, REŽŇÁKOVÁ, Mária, SVOBODOVÁ, Ivana, ŠAŠEK, Pavel, ŠUBEROVÁ, Elena, BŘEZINA, Tomáš, FROLÍK, Zbyněk, HÁŠA, Jan, HOMOLA, Heinrich, KASA, Petr, KŘÍŽEK, Miroslav, MUSIL, Jan, PÁNEK, Vlastislav, SENECKÝ, Roman, VOHÁNKA, Martin).