Obhajoby DP a státní závěrečné zkoušky

Diplomové práce

 

Informace k diplomové práci naleznete na studentském intranetu v sekci Studium Ing. – Diplomová práce.

Studentský intranet FPH je určen pro studenty Fakulty podnikohospodářské, odkaz je tak přístupný pouze jim.

 

Témata diplomových prací

 • Crowdfunding – Ing. Nina Bočková, Ph.D., Marko Orel, Ph.D., Ing. Ivana Svobodová, Ph.D.
 • Podnikatelské financování – doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., Ing. Ivana Svobodová, Ph.D.
 • Návrh marketingové/komunikační strategie pro startupy – Ing. Jan Mareš, Ph.D.
 • Podnikatelský plán pro startup v online prostředí – Ing. Michal Hron, Ph.D.
 • Psychologie podnikání – prevence negativních vlivů podnikání na osobní pohodu podnikatele – Ing. Michal Andera, Ph.D., Ing. Jan Mareš, Ph.D.
 • Trvale udržitelné podnikání – Ing. Nina Bočková, Ph.D.
 • Podnikatelské rozhodování (Entrepreneurial Decision Making) – Ing. Michal Andera, Ph.D.
 • Fungování podnikatelských (zakladatelských) týmů (Interní komunikace, vizuální komunikace) – Ing. Michal Andera, Ph.D., Ing. Michal Hron, Ph.D.
 • Design Thinking a Lean Startup – Ing. Michal Andera, Ph.D., Ing. Michal Hron, Ph.D.
 • Uživatelské testování a prototyping – Ing. Michal Andera, Ph.D., Ing. Michal Hron, Ph.D.
 • Nastavení procesů (obchodní strategie, automatizace) – Ing. Michal Andera, Ph.D., Ing. Michal Hron, Ph.D.
 • Business inkubátory a akcelerátory (coworking a sdílené kanceláře) – Ing. Michal Andera, Ph.D., doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., Marko Orel, Ph.D.
 • Podnikání z nezaměstnanosti: Analýza dopadů programu podpory samostatně výdělečné činnosti v ČR – doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D.
 • Podpora podnikání a samostatně výdělečně činné činnosti – doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., Marko Orel, Ph. D.
 • Analýza podnikatelského prostředí v regionu střední a východní Evropy – Ing. Nina Bočková, Ph.D., doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D.
 • Analýza rychle rostoucích firem v regionu střední a východní Evropy –  Ing. Michal Andera, Ph.D., doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., Ing. Ivana Svobodová, Ph.D.
 • Podnikatelské a startupové soutěže: jaký je jejich přínos a role v podnikatelském ekosystému? – doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., Marko Orel, Ph.D., Ing. Michal Hron, Ph.D.
 • Rostoucí startupy: Bankroty a pády – Ing. Nina Bočková, Ph.D., doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., Ing. Michal Hron, Ph.D.
 • Úspěšní podnikatelé jako zdroj inspirace: případová studie –  Ing. Nina Bočková, Ph.D., doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., Ing. Ivana Svobodová, Ph.D.
 • Disruptivní inovace jako nástroj tvorby konkurenční výhody firmy – doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA, Ing. Michal Hron, Ph.D.
 • Otevřené inovace a jejich využití při strategickém řízení firmy – doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA, Ing. Michal Hron, Ph.D.
 • Produktové, procesní, organizační a produktové inovace a jejich role v udržitelném podnikání – doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA, Ing. Michal Hron, Ph.D.
 • Řízení inovačního procesu s využitím metody – doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA, Ing. Michal Hron, Ph.D.
 • Inovace podnikatelských modelů v podnikatelské sféře s využitím metody Stage Gate Control Process – doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA, Ing. Michal Hron, Ph.D.
 • Šíření a adopce inovací v podnikatelské praxi – doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA, Ing. Michal Hron, Ph.D.
 • Kreativní metody a jejich využití v inovacích – doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA, Ing. Michal Hron, Ph.D.
 • Inovační strategie v podnikání – doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA, Ing. Michal Hron, Ph.D.
 • Financování inovací v podnikatelské sféře – doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
 • Bariéry inovací v podnikání, identifikace, analýza a řešení – doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA, Ing. Michal Hron, Ph.D.
 • Inovativní organizace, její budování a řízení – doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA, Ing. Michal Hron, Ph.D.
 • Digitální inovace – Ing. Michal Hron, Ph.D.
 • Digitální transformace – Ing. Michal Hron, Ph.D.
 • Agilní řízení inovací – Ing. Michal Hron, Ph.D.
Termín OBHAJOB DP
Ident Termín Čas Místnost
ODP út 11.6.2024 8:30 RB 450
Termín obhajoby DP je předběžný, k úpravě dojde po odevzdání diplomových prací 15.5. 2024.
 
Termín SZZ
Ident Termín Čas Místnost
MN2 út 4.6.2024 9:00 RB 450
MN2 út 4.6.2024 13:30 RB 450
MN2 po 17.6.2024 9:00 RB436
MN2 út 18.6.2024 13:30 RB436

→  Termíny budou vypsány v InSIS.

SZZ

 • Přihlašování na SZZ od 16. 5. 2024 od 9:00 hod.
 • Přihlašování do 24. 5. 2024 do 9:00 hod.
 • Odhlašování do 16. 5. 2024 do 9:00 hod.

Odevzdání DP do 15. 5. 2024

 • Přihlašování na obhajobu DP od 17. 5. 2024 od 9:00 hod.
 • Přihlašování do 24. 5. 2024 do 9:00 hod.
 • Odhlašování do 17. 5. 2024 do 9:00 hod.

Termíny SZZ a obhajob DP jsou předběžné, k úpravě dojde po odevzdání diplomových prací a po přihlášení studentů na termíny státních závěrečných zkoušek.