Státní zkouška z VS Podnikání

Státní zkoušku z vedlejší specializace může student skládat po úspěšném absolvování všech předmětů vedlejší specializace.

Termíny státních závěrečných zkoušek z vedlejší specializace

VS termín učebna čas
3PO 17.9.2020 RB 359 9:00
3POVS 17.9.2020 RB 359 12:00

Přihlašování na termíny bude spuštěno 1. 9. 2020 v InSIS.

Postup zápisu na státní závěrečnou zkoušku

  • Student si státní zkoušku z vedlejší specializace zapisuje stejně jako mimosemestrální kurz přes InSIS: „Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy“. Tento kurz musí být registrován v tom semestru, ve kterém student plánuje státní zkoušku z vedlejší specializace skládat.
  • Jakmile jsou vypsány jednotlivé termíny, student se následně zapisuje na konkrétní termín – bez volby termínu není na státní zkoušku z vedlejší specializace řádně zapsán.
  • Až po splnění všech podmínek pro skládání státní zkoušky z vedlejší specializace (čl. 17 Studijního a zkušebního řádu) si student prostřednictvím InSISu podá elektronickou žádost svoji studijní referentce („Portál studenta – Moje studium – Podání elektronické žádosti na studijní oddělení“). V žádosti uvede, že splnil/a všechny podmínky pro složení státní zkoušky z vedlejší specializace a že žádá o potvrzení možnosti státní zkoušku z vedlejší specializace skládat.
  • Studijní referentka zkontroluje, zda jsou v InSIS skutečně splněny všechny studijní povinnosti vedlejší specializace a v kladném případě žádost elektronicky schválí.
  • Student si elektronicky schválenou žádost vytiskne.
  • Student se v daném termínu dostaví na státní zkoušku z vedlejší specializace a přinese si sebou vytištěnou schválenou žádost jako doklad o splnění všech podmínek pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace. Bez vytištěné schválené žádosti nelze státní zkoušku z vedlejší specializace skládat.