Státní / souborná zkouška z VS Podnikání – startupy a inovace

Státní /soubornou zkoušku z vedlejší specializace může student skládat po úspěšném absolvování všech předmětů vedlejší specializace (VS). Na státní zkoušku z VS (3PO) se přihlašují studenti, kteří si zapsali VS před zimním semestrem 2019/20. Na soubornou zkoušku z VS (3POVS) se přihlašují studenti, kteří si zapsali VS v zimním semestru 2019/20 a později.

Termíny státních závěrečných (3PO) / souborných (3POVS) zkoušek z vedlejší specializace

Ident Termín Místnost Čas Kapacita
3PO VS po 3.6.2024 RB 450 od 9:00 12
3PO VS po 17.6.2024 RB 111 od 9:00 10
3PO čt 19.9.2024 RB 450 od 9:00 1

Přihlašování na státní závěrečnou (3PO) / soubornou (3POVS) zkoušku z vedlejší specializace bude možné od 6.5.2024. Možnost přihlašovat a odhlašovat se ze zkoušky je obvykle týden před termínem.

Termíny se mohou změnit dle počtu přihlášených studentů.

Postup zápisu na státní závěrečnou / soubornou zkoušku

  • Student si státní / soubornou zkoušku z vedlejší specializace zapisuje stejně jako mimosemestrální kurz přes InSIS: „Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy“. Tento kurz musí být registrován v tom semestru, ve kterém student plánuje státní / soubornou zkoušku z vedlejší specializace skládat.
  • Jakmile jsou vypsány jednotlivé termíny, student se následně zapisuje na konkrétní termín – bez volby termínu není na státní / soubornou zkoušku z vedlejší specializace řádně zapsán.
  • Až po splnění všech podmínek pro skládání státní /souborné zkoušky z vedlejší specializace (čl. 17 Studijního a zkušebního řádu) si student prostřednictvím InSISu podá elektronickou žádost svoji studijní referentce („Portál studenta – Moje studium – Podání elektronické žádosti na studijní oddělení“). V žádosti uvede, že splnil/a všechny podmínky pro složení státní / souborné zkoušky z vedlejší specializace a že žádá o potvrzení možnosti státní / soubornou zkoušku z vedlejší specializace skládat.
  • Studijní referentka zkontroluje, zda jsou v InSIS skutečně splněny všechny studijní povinnosti vedlejší specializace a v kladném případě žádost elektronicky schválí.
  • Student si elektronicky schválenou žádost vytiskne.
  • Student se v daném termínu dostaví na státní / soubornou zkoušku z vedlejší specializace a přinese si sebou vytištěnou schválenou žádost jako doklad o splnění všech podmínek pro řádné složení státní / souborné zkoušky z vedlejší specializace. Bez vytištěné schválené žádosti nelze státní / soubornou zkoušku z vedlejší specializace skládat.

Okruhy k souborné / státní zkoušce jsou studentům přístupné až po přihlášení na příslušnou zkoušku.

V InSIS naleznete podrobné sylaby k souborné / státní zkoušce.