Soutěž Start-up semestru

Katedra podnikání v rámci vedlejší specializace Podnikání pořádá pravidelně v květnu a prosinci Soutěž Start-up semestru. Studenti mají možnost prezentovat svůj podnikatelský záměr a získat tak zpětnou vazbu od odborné poroty, sestavené výhradně manažery či přímo majiteli úspěšných českých firem. Soutěže se pravidelně účastní studenti předmětu Podnikatelské praktikum. Vítězové soutěže mají možnost získat zajímavé ceny od sponzorů a mohou se ucházet o umístění v podnikatelském inkubátoru v rámci xPORTu VŠE.

15. ročník Soutěže Start-up semestru vedlejší specializace Podnikání se uskutečnil 11.5.2021 vzhledem ke COVID-19 online formou.

 

Fotografie ze 14. ročníku soutěže, který se uskutečnil v Reprezentačním sále České spořitelny.