Aktuálně řešené projekty

Ukončení Název Agentura
2023 Prekarita jako reálná zkušenost sebezaměstaných a mikropodniků TAČR
2022 Rodinné konflikty v rodinných firmách: příčiny, efekty a moderátory GAČR
2022 Revize vlivu otevřených kanceláří na výkonnost a duševní pohodu: případ coworkingu GAČR
2022 Hodnocení ekonomických dopadů podpory výzkumu a vývoje na firemní sektor TAČR