Kontakty

Katedra Podnikání

Katedra Podnikání

Fakulta podnikohospodářská
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3

prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.

prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.

Vedoucí katedry
místnost: RB 450
tel.: +420 224 098 450
e-mail: martin.lukes@vse.cz

doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.

doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.

Zástupkyně vedoucího katedry
místnost: RB 427
tel.: +420 224 098 427
e-mail: jitka.srpova@vse.cz

Mgr. Anna Valouchová

Mgr. Anna Valouchová

Sekretariát katedry
místnost: RB 451
tel.: +420 224 098 451
e-mail: anna.valouchova@vse.cz

Konzultační hodiny jednotlivých členů katedry viz InSIS.