Spolupráce s praxí

Katedra podnikání úzce spolupracuje se začínajícími podnikateli a také s podnikateli, kteří vybudovali úspěšně fungující firmy, jako např. s Františkem Piškaninem, Radimem Jančurou. Spolupracuje s řadou organizací podnikatelského ekostystému, mezi které patří venture kapitálové fondy, banky, advokátní kanceláře a marketingové agentury. Spolupracuje i se soukromými investory a business anděly. Významná je spolupráce s podnikatelským akcelerátorem xPORT VŠE v Praze. Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR členové katedry realizovali několik zakázek zaměřených na zvýšení efektivity podpory podnikání v ČR.