Disertační práce

Aktuálně zpracovávané disertační práce

Školitel Autor Název
doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. Ing. Jana Müllerová Sociální podnikání v České republice
doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. Mgr. Štěpánka Hronová, MBA Trvale udržitelné podnikání v České republice se zaměřením na malé a střední podniky
doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. Ing. et Ing. Jiří Küchler Sturt-upy a jejich oceňování
doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Ing. Jan Mareš Trénink mladých nezaměstnaných v přípravě podnikatelského modelu
doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Mgr. Paolo Lacche, M.Sc. Product management practices and business impact in high-tech startups
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA Ing. Martin Viktora Procesní a organizační inovace v managementu správy soudů a státních zastupitelství České republiky
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA M. Khalifa Bin Humaidan Management of the Innovation Process in the Organization, building successful system for managers.
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA Florian Maximilian Diener, M.A. Strategic Implications of Digitalization and FinTechs for Traditional Business Models of the Financial Service Industry – an empirical Study of Banking Industry
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA Norman Hendrik Riedel, MBA Relation of Innovation and Profitability in Multinational Corporates

Obhájené disertační práce

Školitel Autor Název Rok obhajoby
doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. Ing. Jan Mísař, Ph.D. Návrh modelu pro implementaci a hodnocení CSR aktivit v malých a středních organizacích v kulturních a kreativních průmyslech 2018
doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Ing. Michal Andera, Ph.D. Individuální faktory ovlivňující velikost a růst startupů v ČR 2018
doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Ing. Ondřej Dvouletý, MSc, Ph.D. Podnikatelská aktivita a možnosti její podpory prostřednictvím veřejných politik 2017
doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. Ing. Kamila Dědinová, Ph.D. Organizační design malých a středních podniků v České republice a Rakousku 2015
doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. Ing. Monika Barton, MBA, Ph.D. Intrapodnikání a možnosti jeho rozvoje v českém prostředí 2014
doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. Ing. Lukáš Procházka, Ph.D. Otevřené inovace v malých a středních podnicích 2013
doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. Ing. Blanka Habrmanová, Ph.D. Identifikace faktorů a forem odchodu podnikatele-zakladatele z firmy 2011