Disertační práce

Aktuálně zpracovávané disertační práce

Student doktorského studia
Téma disertační práce Školitel Ročník Forma studia
Augustine Abakpa, M.Sc. Vliv digitalizace a dalších faktorů na výkonnost malých a středních podniků v Nigérii doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc 1 prezenční
Ferhat Demir, MBA Determinants of Innovative Behavior and Outcomes in Corporate Coworking prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 3 prezenční
Georgios Polychronopoulos Development of a social impact index for social entrepreneurship prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 4 kombinovaná
Bc. et Bc. Veronika Šlapáková Losová, MSc Open Innovation in Healthcare: Developing a Value-Based Network Innovation Model for eHealth doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA 4 prezenční

 

Obhájené disertační práce

Školitel Autor Název Rok obhajoby
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA Norman Hendrik Riedel, Ph.D., MBA Relation of Innovation and Profitability in Multinational Corporates 2022
prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Manuel Mayerhoffer, Ph.D., MSc Koncept coworkingu: Metodologické úvahy a dynamika vývoje coworkingu 2022
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA Florian Maximilian Diener, M.A., Ph.D. Strategic Implications of Digitalization and FinTechs for Traditional Business Models of the Financial Service Industry – an empirical Study of Banking Industry 2021
doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Ing. Jan Mareš, Ph.D. Osobní pohoda a zdraví při podnikání 2020
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA Ing. Martin Viktora, Ph.D. Inovační leadership v ekonomické správě soudů ČR 2020
doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. Ing. Jan Mísař, Ph.D. Návrh modelu pro implementaci a hodnocení CSR aktivit v malých a středních organizacích v kulturních a kreativních průmyslech 2018
doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Ing. Michal Andera, Ph.D. Individuální faktory ovlivňující velikost a růst startupů v ČR 2018