Disertační práce

Aktuálně zpracovávané disertační práce

Školitel Autor Název
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA Veronika Šlapáková Losová Zavádění elektronického zdravotnictví (e-health)
doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. Ing. Jana Müllerová Sociální podnikání v České republice
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA Mgr. Štěpánka Hronová, MBA Vliv udržitelného managementu lidských zdrojů na aktivní zapojení zaměstnanců a jeho reporting
doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Mgr. Paolo Lacche, M.Sc. Product management practices and business impact in high-tech startups
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA M. Khalifa Bin Humaidan Management of the Innovation Process in the Organization, building successful system for managers.
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA Norman Hendrik Riedel, MBA Relation of Innovation and Profitability in Multinational Corporates

Obhájené disertační práce

Školitel Autor Název Rok obhajoby
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA Florian Maximilian Diener, M.A., Ph.D. Strategic Implications of Digitalization and FinTechs for Traditional Business Models of the Financial Service Industry – an empirical Study of Banking Industry 2021
doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Ing. Jan Mareš, Ph.D. Osobní pohoda a zdraví při podnikání 2020
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA Ing. Martin Viktora, Ph.D. Inovační leadership v ekonomické správě soudů ČR 2020
doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. Ing. Jan Mísař, Ph.D. Návrh modelu pro implementaci a hodnocení CSR aktivit v malých a středních organizacích v kulturních a kreativních průmyslech 2018
doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Ing. Michal Andera, Ph.D. Individuální faktory ovlivňující velikost a růst startupů v ČR 2018
doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Ing. Ondřej Dvouletý, MSc, Ph.D. Podnikatelská aktivita a možnosti její podpory prostřednictvím veřejných politik 2017
doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. Ing. Kamila Dědinová, Ph.D. Organizační design malých a středních podniků v České republice a Rakousku 2015
doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. Ing. Monika Barton, MBA, Ph.D. Intrapodnikání a možnosti jeho rozvoje v českém prostředí 2014
doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. Ing. Lukáš Procházka, Ph.D. Otevřené inovace v malých a středních podnicích 2013
doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. Ing. Blanka Habrmanová, Ph.D. Identifikace faktorů a forem odchodu podnikatele-zakladatele z firmy 2011