Předměty

Katedra podnikání se na magisterském stupni studia podílí především na výuce oboru Podniková ekonomika a management.

Povinné předměty

Ident Název Garant Rozsah výuky ECTS
3PO401 Inovace a podnikání  Michal Hron, MSc, Ph.D. 2+2 5
3CV701 Metody výzkumu doc. Ing. Marek Hudík, Ph.D. 2+1 3

Volitelné předměty

Ident Název Garant Rozsah výuky ECTS
3PO541 Objevování příležitostí a tvorba podnikatelského modelu Ing. Michal Andera, Ph.D. 2+2 6
3PO542 Zakládání podnikání Ing. Nina Bočková, Ph.D. 2+2 6
3PO543 Marketingová komunikace a prodej pro start-upy Ing. Jan Mareš, Ph.D. 2+2 6
3PO544 Řízení růstu nového podnikání Ing. Ivana Svobodová, Ph.D. 2+0 3
3PO545 Podnikatelský plán Ing. Ivana Svobodová, Ph.D. 0+2 3
3PO546 Podnikatelské praktikum Ing. Michal Andera, Ph.D 2+2 6

Předměty v cizím jazyce

Ident Název Garant Rozsah výuky ECTS
3PO641 Moderní trendy v managementu inovací doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA 2+2 6
3PO642 Produktový management (anglicky) prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 2+2 6
3PO643/3PO644 Sociální podnikání: inovace a společenský dopad Ing. Michal Andera, Ph.D. 2+2 6
3PO651 Objevování příležitostí a tvorba podnikatelského modelu (anglicky) Ing. Michal Andera, Ph.D. 2+2 6
3PO701 Inovace a podnikání doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA 2+2 5
3PO753 Marketingová komunikace a prodej pro start-upy (anglicky) Ing. Jan Mareš, Ph.D. 2+2 6
3CV701 Metody výzkumu doc. Ing. Marek Hudík, Ph.D. 2+1 3