Předměty

Katedra podnikání se na magisterském stupni studia podílí především na výuce oboru Podniková ekonomika a management.

Povinné předměty

Ident Název Garant Rozsah výuky ECTS
3PO401 Inovace a podnikání doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA 2+2 5
3CV401 Metody výzkumu doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 0+2 3

Volitelné předměty

Ident Název Garant Rozsah výuky ECTS
3PO440 Trvale udržitelné podnikání doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. 2+2 6
3PO541 Objevování příležitostí a tvorba podnikatelského modelu doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 2+2 6
3PO542 Zakládání podnikání doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. 2+2 6
3PO543 Marketingová komunikace a prodej pro start-upy doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 2+2 6
3PO544 Řízení růstu nového podnikání doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. 0+2 3
3PO545 Podnikatelský plán Ing. Ivana Svobodová, Ph.D. 0+2 3
3PO546 Podnikatelské praktikum doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. 2+2 6

Předměty v cizím jazyce

Ident Název Garant Rozsah výuky ECTS
3PO640 Trvale udržitelné podnikání (anglicky) doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. 2+0 3
3PO641 Moderní trendy v managementu inovací (anglicky) doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA 2+2 6
3PO642 Produktový management (anglicky) doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 2+2 6
3PO651 Objevování příležitostí a tvorba podnikatelského modelu (anglicky) doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 2+2 6
3PO665 Podnikání a zakládání nových firem (anglicky) doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 2+2 7