Bakalářské práce

Informace k bakalářské práci naleznete na studentském intranetu v sekci Studium Bc. – Bakalářská práce.

Studentský intranet FPH je určen pro studenty Fakulty podnikohospodářské, odkaz je tak přístupný pouze jim.

 

Témata bakalářských prací Katedry podnikání

  • Analýza business modelu – Ing. Jan Mareš, Ph.D., Ing. Ivana Svobodová, Ph.D., Ing. Jana Müllerová
  • Crowdfunding – Marko Orel, Ph.D., Ing. Ivana Svobodová, Ph.D.
  • Sociální podnikání v České republice – Ing. Michal Andera, Ph.D., Ing. Jana Müllerová

Obhajoba

Termín Čas Místnost
po 3.6. 2024 13:30 RB 111
st 5.6. 2024 13:30 RB 111

→ Termíny obhajob BP v LS 2023/24 jsou od 29. 5. 2024 do 21. 6. 2024 , konkrétní termín se může změnit dle počtu přihlášených studentů, odhlašování není možné.

→ Termíny SBZ budou vypsány ve zkouškovém období nejpozději však do 23. 6. 2024