Témata doktorských disertačních prací

Studijní program Management a manažerská ekonomie pro akademický rok 2022/2023

prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.

  • Rozhodování soukromých investorů a/nebo venture kapitálu o investici do startupů
  • Nejistota, rizika a prekérní aspekty práce během počátečního rozjezdu startupu

doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D.

  • Inovace business modelů

doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc.

  • Různorodost dopadů politik podpory podnikání v závislosti na charakteristikách podniku
  • Ekonomické dopady nefinančních forem podpory podnikání
  • Ekonomická udržitelnost sociálních podniků a její determinanty
  • Motivace a životní styl u různých typů podnikatelů
  • Crowdfunding jako zdroj financování podnikání a jeho růstu