Témata doktorských disertačních prací

Studijní program Management a manažerská ekonomie pro akademický rok 2023/2024

prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.

 • Rozhodování soukromých investorů a/nebo venture kapitálu o investici do start-upů
 • Sociální podnikání

doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D.

 • Inovace business modelů
 • Otevřené inovace a jejich role v inovačních ekosystémech

doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc.

 • Různorodost dopadů politik podpory podnikání v závislosti na charakteristikách podniku
 • Ekonomické dopady nefinančních forem podpory podnikání
 • Motivace a životní styl u různých typů podnikatelů
 • Crowdfunding jako zdroj financování podnikání a jeho růstu

doc. Marko Orel, Ph.D.

 • The role of digital platforms in facilitating hybrid work
 • Technological augmentation in hybrid workplaces
 • Work-life boundaries in the digital and hybrid work era
 • Coworking spaces and the facilitation of interdisciplinary collaboration
 • Community creation and mediation in collaborative work settings