prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.

Vedoucí Katedry podnikání

Email: martin.lukes@vse.cz

Kancelář: RB 450

LinkedIn profil

Vyučované předměty

 • 3CV901 Methodology of Scientific Research (postgraduální)
 • 3PO911 Research in Entrepreneurship (postgraduální)
 • 3PO666 Entrepreneurship and New Business Venturing (CEMS, magisterský)
 • 3PO546 Podnikatelské praktikum (magisterský)
 • 3CV401 Metody výzkumu /3CV701 Research Methods (magisterské)

Účast na výzkumných projektech

Období Název projektu
2020-2023 TAČR Éta projekt “Prekarita jako reálná zkušenost OSVČ a mikropodniků“ – vedení projektu na VŠE (ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR)
2020-2022 GAČR projekt “Vliv otevřených kanceláří na výkonnost a well-being: Případ coworkingu” – vedení projektu
2020-2022 GAČR projekt “Rodinné konflikty v rodinných firmách: Předpoklady vzniku, důsledky a moderátory” – člen projektu
2020-2023 OP VVV projekt „Zvýšení kvality studentské grantové soutěže na VŠE v Praze“ – člen projektu
2017 – 2019 GAČR projekt “Privátně vlastněné firmy s více vlastníky: Role rodiny a odpovědného vlastnictví” – člen projektu
2017-2019 OP VVV projekt “Mezinárodní mobility pro rozvoj vědy na VŠE v Praze” – člen projektu
2018 Projekt MPO „Ex post hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013“, člen projektu
2015 – 2018 Erasmus + projekt “Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience” (SUPER) – vedení projektu
2014 -2018 7. FP  “Cultural Pathways to Economic Self-Sufficiency and Entrepreneurship: Family Values and Youth Unemployment in Europe” (CUPESSE) – principal investigator na VŠE
2013-2015 TAČR Beta projekt “„Výzkum současných podnikatelských aktivit v ČR a zachycení jejich změn v posledním období a porovnání v mezinárodním kontextu metodou GEM“ – vedení projektu
2012-2014 VŠE IGA projekt “Vysvětlení příčin úspěchu a neúspěchu v procesu založení a raného rozvoje nových firem v České republice” – vedení projektu
2011-2012 MPO projekt „Global Entrepreneurship Monitor Česká republika 2011“ – vedení projektu
2007-2010 FP6 projekt “Cultural and Innovation Dynamics – Explaining the uneven evolution of human knowledge” (CID) – principal investigator na VŠE
2006-2008 GAČR projekt “Faktory úspěchu neziskových organizací s důrazem na význam dobrovolnictví” – člen projektu
2005-2006 VÚPSV projekt „Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí“ – člen projektu

Vybraná publikační činnost

Odborné články

 • Feldmann, M., Uhlaner, L. M., & Lukeš, M. (accepted). Disentangling succession and entrepreneurship gender gaps: Gender norms, culture, and family. Small Business Economics.
 • Vich, M., Lukeš, M., & Burian, J. (in print). Out of sight, out of mind? Exploring the long-term effects of Relational Mindfulness Training (RMT). Journal of Contextual Behavioral Science. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2020.04.001
 • Lukeš, M., Feldmann, M., & Vegetti, F. (2019). Work values and the value of work: Different implications for young adults’ self-employment in Europe. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 682(1), 156–171. https://doi.org/10.1177/0002716219828976
 • Lukeš, M., Longo, M. C., & Zouhar, J. (2019). Do business incubators really enhance entrepreneurial growth? Evidence from a large sample of innovative Italian start-ups. Technovation, 82-83, 25-34. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2018.07.008
 • Machek, O., Hnilica, J., & Lukeš, M. (2019). Stability of family firms during economic downturn and recovery. Journal of East European Management Studies, 24(4), 566-588. https://doi.org/10.5771/0949-6181-2019-4-566
 • Hnilica, J., Uhlaner, L.M., Machek, O., Kubíček, A., Lukeš, M., Jurek, M., Štamfestová, P. (2019). The role of responsible ownership and family in privately held firms with multiple owners: Preliminary findings from the Czech Republic. Central European Business Review, 8(5), 1-17, https://doi.org/10.18267/j.cebr.231
 • Dvouletý, O., Lukeš, M., & Vancea, M. (2019). Individual‑level and family background determinants of young adults’ unemployment in Europe. Empirica, 47, 389-409. https://doi.org/10.1007/s10663-018-9430-x
 • Tosun. J. et al. (2019). Perceived economic self-sufficiency: A country-and generation-comparative approach. European Political Science, 18, 510–531. https://doi.org/10.1057/s41304-018-0186-3
 • Dvouletý, O., Longo, M.C., Blažková, I., Lukeš, M., Andera, M. (2018). Are publicly funded Czech incubators effective? The comparison of performance of supported and non-supported firms. European Journal of Innovation Management, 21, 4, 543–563. 10.1108/EJIM-02-2018-0043
 • Lukeš, Martin, Stephan, Ute (2017). Measuring employee innovation: A review of existing scales and the development of the innovative behavior and innovation support inventories across cultures. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 23(1), 136-158.
 • Dvouletý, Ondřej, Lukeš, Martin (2016) Review of empirical studies on self-employment out of unemployment: Do self-employment policies make a positive impact? International Review of Entrepreneurship, 14(3): 361-376.
 • Lukeš, Martin, Zouhar, Jan (2016) The causes of early-stage entrepreneurial discontinuance. Prague Economic Papers, 25(1): 19-36.
 • Lukeš, Martin, Zouhar, Jan (2013) No experience? No problem – it’s all about yourself: Factors influencing nascent entrepreneurship outcomes. Ekonomický časopis, 61(9): 934-950.
 • Lukeš, Martin, Zouhar, Jan, Jakl, Martina, Očko, Petr (2013) Faktory ovlivňující vstup do podnikání: začínající podnikatelé v České republice. Politická ekonomie, 61(2): 229-247.
 • Lukeš, Martin (2013) Entrepreneurs as innovators: A multi-country study on entrepreneurs’ innovative behaviour. Prague Economic Papers, 22(1): 72-84.
 • Lukes, M., & Stephan, U. (2012) Nonprofit leaders and for-profit entrepreneurs: Similar people with different motivation. Ceskoslovenska psychologie, 56(1): 41-55.

Knihy a knižní kapitoly

 • Lukeš, M. (2017) Entrepreneurship Development in the Czech Republic. In: A. Sauka, A. Chepurenko. Entrepreneurship in Transition Economies: Diversity, Trends, and Perspectives, pp. 209-224. Cham : Springer.
 • Lukes, M., & Jakl, M. (2012) Podnikání v České republice. Praha: Oeconomica.
 • Lukes, M., & Laguna, M. (Eds.) (2010) Entrepreneurship: A Psychological Approach. Praha: Oeconomica.
 • Novotny, J., & Lukes, M. (Eds.) (2009) Success Factors and Volunteerism in the Nonprofit Organizations in the Czech Republic. Praha: Oeconomica.
 • Moriano, J.A., Gorgievski, M., & Lukes, M. (Eds.) (2008) Teaching Psychology of Entrepreneurship: Perspectives from Six European Countries. Madrid: UNED.
 • Stephan, U., Lukes, M., Dej, D., & Richter, P.G. (2007) Attitudes towards and Perceptions of Entrepreneurs in Central Eastern Europe (Poland, the Czech Republic, East-Germany), pp. 173-191. In G. Zheng, K. Leung, & J. Adair (Eds) Perspectives and Progress in Contemporary Cross-Cultural Psychology. Beijing: China Light Industry Press.
 • Lukes, M., & Novy, I. (Eds.) (2005) Psychologie podnikání. Praha: Management Press.