prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.

Vedoucí Katedry podnikání

Email: martin.lukes@vse.cz

Kancelář: RB 450

LinkedIn profil

Vyučované předměty

  • 3CV901 Methodology of Scientific Research (postgraduální)
  • 3PO911 Research in Entrepreneurship (postgraduální)
  • 3PO666 Entrepreneurship and New Business Venturing (CEMS, magisterský)
  • 3PO546 Podnikatelské praktikum (magisterský)
  • 3CV401 Metody výzkumu /3CV701 Research Methods (magisterské)

Účast na výzkumných projektech

Období Název projektu
2020-2023 TAČR Éta projekt “Prekarita jako reálná zkušenost OSVČ a mikropodniků“ – vedení projektu na VŠE (ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR)
2020-2022 GAČR projekt “Vliv otevřených kanceláří na výkonnost a well-being: Případ coworkingu” – vedení projektu
2020-2022 GAČR projekt “Rodinné konflikty v rodinných firmách: Předpoklady vzniku, důsledky a moderátory” – člen projektu
2020-2023 OP VVV projekt „Zvýšení kvality studentské grantové soutěže na VŠE v Praze“ – člen projektu
2017 – 2019 GAČR projekt “Privátně vlastněné firmy s více vlastníky: Role rodiny a odpovědného vlastnictví” – člen projektu
2017-2019 OP VVV projekt “Mezinárodní mobility pro rozvoj vědy na VŠE v Praze” – člen projektu

Vybraná publikační činnost

2023

Souhrnné výzkumné zprávy

VOLEJNÍČKOVÁ, Romana Marková, LUKEŠ, Martin, MAŘÍKOVÁ, Hana, ZOUHAR, Jan, ŠVARCOVÁ, Markéta, OREL, Marko, DVOULETÝ, Ondřej. Prekarita jako reálná zkušenost sebezaměstnaných a mikropodniků. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2023. 102 s. ISBN 978-80-7330-415-7.

Abstrakt příspěvku na konferenci publikovaný ve sborníku

BENNIS, Will Martin, LUKEŠ, Martin, ZOUHAR, Jan. The influence of coworking on well-being and performance: an Experience Sampling Method study. In: BAMBERGER, Peter (ed.). Academy of Management Annual Meeting [online]. Boston, 04.08.2023 – 08.08.2023. Boston, Massachusetts, USA : The 83rd Annual Meeting of the Academy of Management, 2023. 1 s. DOI: 10.5465/AMPROC.2023.18277abstract.

DEMIR, Ferhat, LUKEŠ, Martin. Collaboration of Corporates with Coworking Spaces: Goals, Activities and Outcomes. In: BURKE, Andrew (ed.). European Academy of Management Conference. Dublin, 14.06.2023 – 16.06.2023. Dublin, Ireland : EURAM 2023 Conference, 2023. 1 s.

DEMIR, Ferhat, LUKEŠ, Martin. Corporate-startup collaborative innovation forms: A systematic literature review. In: TANEJA, Sonia (ed.). Academy of Management Proceedings [online]. Boston, 04.08.2023 – 08.08.2023. Boston, Massachusetts, USA : Academy of Management, 2023. 1 s. eISSN 2151-6561. ISSN 0065-0668. DOI: 10.5465/AMPROC.2023.19416abstract. Vol. 2023, No. 1.

MORO, Davide, SANSONE, Giuliano, LANDONI, Paolo, LUKEŠ, Martin. Categorizing Social Business Incubators in Africa. In: BURKE, Andrew (ed.). European Academy of Management Conference. Dublin, 14.06.2023 – 16.06.2023. Dublin, Ireland : European Academy of Management, 2023. 1 s.

OREL, Marko, LUKEŠ, Martin, ZOUHAR, Jan. „It’s a Different Kind of Distraction.” Micro-Entrepreneurs‘ Wellbeing, Satisfaction, and The Role of Coworking Spaces. In: BURKE, Andrew (ed.). European Academy of Management Conference. Dublin, 14.06.2023 – 16.06.2023. Dublin, Ireland : European Academy of Management, 2023. 1 s.

Jiné publikace

LUKEŠ, Martin. Rizika při zakládání nových firem a jak jim předcházet. [online]. Praha : VŠE, 2023. 19 s. Dostupné z: https://kpo.vse.cz/wp-content/uploads/Prezentace_studenti_VSE_231023.pdf.

2022

Články v časopise s impakt faktorem

BENNIS, Will Martin, MAYERHOFFER, Manuel, OREL, Marko, LUKEŠ, Martin. Methodological considerations in the open-plan office paradox: A systematic literature review. Work [online]. 2022, roč. 73, č. 2, s. 471–494. eISSN 1875-9270. ISSN 1051-9815. DOI: 10.3233/WOR-210820.
[IF a AIS 2022: 2.300 | 0.366] [SJR 2022: 0.509]

FELDMANN, Manuel, LUKEŠ, Martin, UHLANER, Lorraine. Disentangling succession and entrepreneurship gender gaps: gender norms, culture, and family. Small Business Economics [online]. 2022, roč. 58, s. 997–1013. eISSN 1573-0913. ISSN 0921-898X. DOI: 10.1007/s11187-020-00430-z.
[IF a AIS 2022: 6.400 | 1.670] [SJR 2022: 2.732]

Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí

MORO, Davide, SANSONE, Giuliano, LUKEŠ, Martin, LANDONI, Paolo. Social Business Incubators: evidence from Senegal, Uganda and Cameroon. In: SCHIUMA, Giuovanni, BASSI, Antonio (ed.). Proceedings IFKAD 2022: Knowledge Drivers for Resilience and Transformation [online]. Lugano, Switzerland, 20.06.2022 – 22.06.2022. Switzerland : IFKAD, 2022. 10 s. ISBN 978-88-96687-15-4. eISSN 2280-787X. Dostupné z: https://www.ifkad.org/event/ifkad-2022/.

POLYCHRONOPOULOS, Georgios, LUKEŠ, Martin, SANSONE, Giuliano, AGRAWAL, Anirudh, DIENER, Florian Maximilian, ŠLAPÁKOVÁ LOSOVÁ, Veronika. The Social Impact of Social Enterprises: A Holistic View and a Contextualized Explanation. In: TANEJA, Sonia (ed.). Academy of Management 82nd Annual Meeting [online]. Seattle, 05.08.2022 – 09.08.2022. New York, USA : Academy of Management Proceedings, 2022. 40 s. eISSN 2151-6561. eISSN 2151-6561. ISSN 0065-0668. ISSN 0065-0668. DOI: 10.5465/AMBPP.2022.13400abstract.

POLYCHRONOPOULOS, Georgios, LUKEŠ, Martin. Social Impact of Social Enterprises: A Systematic Review. In: TANEJA, Sonia (ed.). Academy of Management 82nd Annual Meeting [online]. Seattle, 05.08.2022 – 09.08.2022. New York, USA : Academy of Management Proceedings, 2022. 40 s. eISSN 2151-6561. eISSN 2151-6561. ISSN 0065-0668. ISSN 0065-0668. DOI: 10.5465/AMBPP.2022.13406abstract.

Uspořádání workshopu

OREL, Marko, LUKEŠ, Martin, RYBANSKÁ, Ivana. Coworking jako způsob podpory OSVČ. Praha, 08.12.2022. Evropský workshop (Účastníků: 14, z toho zahraničních: 2).

Abstrakt příspěvku na konferenci publikovaný ve sborníku

POLYCHRONOPOULOS, Georgios, LUKEŠ, Martin, SANSONE, Giuliano, AGRAWAL, Anirudh, DIENER, Florian Maximilian, ŠLAPÁKOVÁ LOSOVÁ, Veronika. The Social Impact of Social Enterprises: A Multi-Level View and a Contextualized Explanation. In: Rencontres de St-Gall 2022 – Entrepreneurship as superpower or destructive force? Disentangling and contextualizing the bright, constructive and dark, destructive sides of entrepreneurship. St. Gallen, 29.08.2022 – 31.08.2022. St. Gallen : University of St. Gallen, St. Gallen, Switzerland, 2022. 1 s.

2021

Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí

MORO, Davide, SANSONE, Giuliano, LANDONI, Paolo, LUKEŠ, Martin. Categorizing Social Business Incubators in developing countries: evidence from an African metropolis. In: R&D Management Conference 2021. Online (University of Strathclyde Glasgow), 06.07.2021 – 08.07.2021. Cambridge : R&D Management Conference Office, 2021. 14 s.

Abstrakt příspěvku na konferenci publikovaný ve sborníku

BENNIS, Will Martin, MAYERHOFFER, Manuel, OREL, Marko, LUKEŠ, Martin. The impact of office layout on worker outcomes: A methods-focused systematic literature review. In: The 32nd International Congress of Psychology [online]. Virtual, Praha, 18.07.2021 – 23.07.2021. Praha : Computer System Group a.s, 2021. 1 s. Dostupné z: https://www.icp2020.com/scientific-program/scientific-programme/.

LUKEŠ, Martin, UHLANER, Lorraine Marie. Do you trust co-owner? Predictors and outcomes of trust in the SME owning group. In: The 32nd International Congress of Psychology [online]. Virtual, 18.07.2021 – 23.07.2021. Praha : Computer System Group a.s, 2021. 1 s. Dostupné z: https://www.icp2020.com/scientific-program/scientific-programme/.

2020

Články v časopise s impakt faktorem

DVOULETÝ, Ondřej, LUKEŠ, Martin, VANCEA, Mihaela. Individual-level and family background determinants of young adults‘ unemployment in Europe. Empirica [online]. 2020, roč. 47, č. 2, s. 389–409. eISSN 1573-6911. ISSN 0340-8744. DOI: 10.1007/s10663-018-9430-x.
[IF a AIS 2020: 1.582 | 0.382] [SJR 2020: 0.352]

VICH, Marek, LUKEŠ, Martin, BURIAN, Jan. Out of sight, out of mind? Exploring the long-term effects of Relational T Mindfulness Training (RMT). Journal of Contextual Behavioral Science [online]. 2020, roč. 9, č. 16, s. 162–171. ISSN 2212-1447. DOI: 10.1016/j.jcbs.2020.04.001. Dostupné také z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212144719301991.
[IF a AIS 2020: 3.092 | 0.756] [SJR 2020: 1.006]

Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí

UHLANER, Lorraine Marie, MACHEK, Ondřej, LUKEŠ, Martin, HNILICA, Jiří. Bonding, Bridging and Network Mobilization as Drivers of Innovation in the SME Context: A Moderated Mediation Model. In: RENT XXXIV Conference: Innovation in the Digital Era. online, 19.11.2020 – 20.11.2020. Brusel : European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM), 2020. 30 s.

Knižní monografie – učebnice

SRPOVÁ, Jitka, LUKEŠ, Martin, SVOBODOVÁ, Ivana. Začínáme podnikat. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a. s, 2020. 264 s. ISBN 978-80-271-2253-0. (Další autoři: HABRMANOVÁ, Blanka, ANDERA, Michal, MAREŠ, Jan, DVOULETÝ, Ondřej, KűCHLER, Jiří).

Sestavovatelské práce – sborník z konference s mezinárodní účastí

DVOULETÝ, Ondřej, LUKEŠ, Martin, MÍSAŘ, Jan (ed.). Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2020) [online]. 1. vyd. Praha, 28.05.2020 – 29.05.2020. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2020. 655 s. ISBN 978-80-245-2378-1. Dostupné z: https://imes.vse.cz/wp-content/uploads/2020/06/Conference-Proceedings-IMES-2020.pdf.

Jiné publikace

OREL, Marko, LUKEŠ, Martin. Coworking jako model podpory OSVČ: Přehled. [online]. Praha : VŠE, 2020. 43 s. Dostupné z: https://kpo.vse.cz/wp-content/uploads/Orel-Lukes-Coworking-jako-model-podpory-OSVC.pdf. 1. vyd.

SOUKUP, Jindřich, NOVÝ, Ivan, DIANOVÁ, Markéta. EQUIS Self-Assessment Report. Cíl: poskytnout informace pro realizaci procesu auditu či hodnocení Evropskou nadací pro rozvoj managementu, EFMD (Belgie) na Fakultě podnikohospodářské (FPH), Praha. Studie aplikuje metodiku a datovou strukturu požadovanou standardními kritérii EFMD. Stu. Praha : Fakulta podnikohospodářská, 2020. 149 s. Dalších 40 stran mají přílohy. (Další autoři: KARLÍČEK, Miroslav, KOLÁŘ, Petr, KUČERA, Dušan, LUKEŠ, Martin, MIKOVCOVÁ, Hana, STŘÍTESKÝ, Václav, TAHAL, Radek, TYLL, Ladislav).

2019

Články v časopise s impakt faktorem

LUKEŠ, Martin, FELDMANN, Manuel, VEGETTI, Federico. Work Values and the Value of Work: Different Implications for Young Adults‘ Self-Employment in Europe. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science [online]. 2019, roč. 129, č. 682/1, s. 156–171. eISSN 1552-3349. ISSN 0002-7162. DOI: 10.1177/0002716219828976.
[IF a AIS 2019: 1.988 | 1.537] [SJR 2019: 0.977]

LUKEŠ, Martin, LONGO, Maria Cristina, ZOUHAR, Jan. Do business incubators really enhance entrepreneurial growth? Evidence from a large sample of innovative Italian start-ups. Technovation [online]. 2019, č. 82–83, s. 25–34. ISSN 0166-4972. DOI: 10.1016/j.technovation.2018.07.008.
[IF a AIS 2019: 5.729 | 1.124] [SJR 2019: 2.795]

MACHEK, Ondřej, HNILICA, Jiří, LUKEŠ, Martin. Stability of family firms during economic downturn and recovery. Journal of East European Management Studies [online]. 2019, roč. 24, č. 4, s. 566–588. eISSN 0949-6181. DOI: 10.5771/0949-6181-2019-4-566. Dostupné také z: https://www.researchgate.net/publication/332111511_Stability_of_Family_Firms_during_Economic_Downturn_and_Recovery_Journal_of_East_European_Management_Studies_244_xx-yy.
[IF a AIS 2019: 0.679 | 0.075] [SJR 2019: 0.245]

TOSUN, Jale, ARCO-TIRADO, José L., CASERTA, Maurizio, CEMALCILAR, Zeynep, FREITAG, Markus, HÖRISCH, Felix, JENSEN, Carsten, KITTEL, Bernhard, LITTVAY, Levente, LUKEŠ, Martin, MALONEY, William A., MÜHLBÖCK, Monika, RAINSFORD, Emily, RAPP, Carolin, SCHUCK, Bettina, SHORE, Jennifer, STEIBER, Nadia, SÜMER, Nebi, TSAKOGLOU, Panos, VANCEA, Mihaela, VEGETTI, Federico. Perceived economic self-sufficiency: a country- and generation-comparative approach. European Political Science [online]. 2019, roč. 18, č. 3, s. 510–531. ISSN 1680-4333. DOI: 10.1057/s41304-018-0186-3.
[IF a AIS 2019: 1.429 | 0.386] [SJR 2019: 0.473]

Články v časopise (Scopus)

HNILICA, Jiří, UHLANER, Lorraine Marie, MACHEK, Ondřej, KUBÍČEK, Aleš, LUKEŠ, Martin, JUREK, Martin, ŠTAMFESTOVÁ, Petra. The role of responsible ownership and family in privately held firms with multiple owners: preliminary findings from the Czech republic. Central European Business Review [online]. 2019, roč. 8, č. 5, s. 1–17. eISSN 1805-4862. DOI: 10.18267/j.cebr.231. Dostupné také z: https://cebr.vse.cz/artkey/cbr-201905-0006_the-role-of-responsible-ownership-and-family-in-privately-held-firms-with-multiple-owners-preliminary-findings.php.
[IF a AIS 2022: 1.300 | 0.000] [SJR 2019: 0.209]

Abstrakt příspěvku na konferenci publikovaný ve sborníku

LUKEŠ, Martin, FELDMANN, Manuel. Personal values and entrepreneurship: does the economic cycle matter? In: 19th Annual Conference of the European Academy of Management: Exploring the Future of Management [online]. Lisabon, 26.06.2019 – 28.06.2019. Lisabon : European Academy of Management, 2019, s. 56. Dostupné z: http://www.euram-online.org/component/phocadownload/category/43-2019-conference.html?download=817:euram2019-conference-programme.

Sestavovatelské práce – sborník z konference s mezinárodní účastí

DVOULETÝ, Ondřej, LUKEŠ, Martin, MÍSAŘ, Jan (ed.). Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2019) [online]. 1. vyd. Praha, 30.05.2019 – 31.05.2019. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2019. 1064 s. ISBN 978-80-245-2316-3. Dostupné z: https://imes.vse.cz/wp-content/uploads/2019/07/Conference_Proceedings_IMES_2019.pdf.