Vědecké zaměření

Vybrané výzkumné projekty

 • Podnikání jako druhá kariéra neboli podnikání 2.0
 • Prekarita jako reálná zkušenost sebezaměstaných a mikropodniků (TAČR)
 • Rodinné konflikty v rodinných firmách: příčiny, efekty a moderátory (GAČR)
 • Revize vlivu otevřených kanceláří na výkonnost a duševní pohodu: případ coworkingu (GAČR)
 • Hodnocení ekonomických dopadů podpory výzkumu a vývoje na firemní sektor (TAČR)
 • Privátně vlastněné firmy s více vlastníky: role rodiny a odpovědného vlastnictví (GAČR)
 • Cultural Pathways to Economic Self-Sufficiency and Entrepreneurship: Family Values and Youth
  Unemployment in Europe (7.FP EU)
 • Start-up Promotion for Entrepreneurial Resilience (ERASMUS+)
 • European Academic Network for Open Innovation (EU COST)
 • Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky (MK – NAKI).
 • Global Entrepreneurship Monitor Česká republika (MPO, TAČR)
 • Culture and Innovation Dynamics: Explaining the Uneven Distribution of Human Knowledge (6.FP EU)

S katedrou je také spojeno Center for Workplace Research, které se zabývá výzkumem a poradenstvím v oblasti pracovního prostředí a ekonomie práce.