Vědecké zaměření

Vybrané výzkumné projekty

  • Cultural Pathways to Economic Self-Sufficiency and Entrepreneurship: Family Values and Youth
    Unemployment in Europe (7.FP EU)
  • Start-up Promotion for Entrepreneurial Resilience (ERASMUS+)
  • European Academic Network for Open Innovation (EU COST)
  • Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky (MK – NAKI).
  • Global Entrepreneurship Monitor Česká republika (MPO, TAČR)
  • Culture and Innovation Dynamics: Explaining the Uneven Distribution of Human Knowledge (6.FP EU)
  • Explaining the causes of success and failure in the process of start-up and early growth of new firms in the Czech Republic (IGA VŠE Praha)

Na katedře podnikání sídlí Centrum aplikovaného podnikatelského výzkumu, které realizuje aplikovaný výzkum a s ním spojené poradenství pro podnikatelskou sféru i pro veřejnou správu.