Vedlejší specializace Podnikání

Chceš vytvořit firmu nebo organizaci, která změní tvůj život a ovlivní svět kolem? Hledáme studenty, které zajímá vznik firem a touží vytvářet inovativní produkty.

Vedlejší specializace podnikání je určena studentům všech fakult VŠE, které láká nezávislost spojená s podnikáním a zajímají se o vznik a rozvoj inovativních organizací. Vedlejší specializace je vhodná zejména pro tři typy studentů: 1) Ty, kteří chtějí založit start-up s růstovým potenciálem. 2) Ty, kteří již podnikají a chtějí podpořit další růst a rozvoj své firmy.  3) Ty, které láká využít podnikatelský přístup k pozitivní společenské změně a chtějí založit sociální firmu. Každý semestr se tak potkává unikátní skupina zajímavých osobností. Vedlejší specializace je složena z předmětů zaměřených na rozvoj podnikatelského myšlení, schopnost vést dynamický tým, navrhovat funkční byznys modely, komunikovat s cílovými skupinami a prezentovat před investory. Výuka probíhá ve spolupráci s úspěšnými podnikateli a řadou odborníků z praxe. VS Podnikání je úzce napojena na business akcelerátor VŠE xPORT.

Po absolvování VS podnikání mají studenti znalosti a dovednosti pro rozvoj tří typů nových organizací:

1) Rychle rostoucí organizace s inovativním produktem a potenciálem změnit obor, ve kterém působí – start-up.

2) Stabilní firma s plánem dalšího rozvoje.

3) Sociální firma se silnou vizí a jasně měřitelným pozitivním dopadem na zvolenou cílovou skupinu.

Studium je rozloženo do dvou semestrů. Podmínkou pro registraci na předmět 3PO546 Podnikatelské praktikum je úspěšné absolvování předmětu 3PO541 Objevování příležitostí a tvorba podnikatelského modelu.

Charakteristickým rysem 3PO Podnikání je praktické zaměření a úzká spolupráce se spolužáky. Přednášky jsou v převážné míře zajišťovány ve spolupráci s odborníky z praxe. Své podnikatelské záměry studenti představují na soutěži, kde je porota sestavená výhradně ze zkušených podnikatelů a úspěšných manažerů.