Odborné články

2019

2018

 • BLAŽKOVÁ, Ivana, DVOULETÝ, Ondřej. The causes of firm performance variation in the Czech food processing industry in the context of the outlier effect. Management Research Review [online]. 2018, roč. 41, č. 8, s. 968–986. ISSN 2040-8269. DOI: 10.1108/MRR-05-2017-0142.
 • DVOULETÝ, Ondřej, LONGO, Maria Cristina, BLAŽKOVÁ, Ivana, LUKEŠ, Martin, ANDERA, Michal. Are publicly funded Czech incubators effective? The comparison of performance of supported and non-supported firms. European Journal of Innovation Management [online]. 2018, roč. 21, č. 4, s. 543–563. ISSN 1460-1060. DOI: 10.1108/EJIM-02-2018-0043.
 • DVOULETÝ, Ondřej, MÜHLBÖCK, Monika, WARMUTH, Julia, KITTEL, Bernhard. ‚Scarred‘ young entrepreneurs. Exploring young adults‘ transition from former unemployment to self-employment. Journal of Youth Studies [online]. 2018, roč. 21, č. 9, s. 1159–1181. ISSN 1367-6261. DOI: 10.1080/13676261.2018.1450971.
 • DVOULETÝ, Ondřej, FORMAN, David, MACHALICKÝ, Jakub, KINDA, Ladislav, HAVLÍČEK, Robin, HANUŠ, Adam. Zahájili by podnikatelé svoji činnost i bez poskytnutí veřejné podpory? Ohlédnutí za programem START. Trendy v Podnikání – Business Trends [online]. 2018, roč. 8, č. 1, s. 25–32. ISSN 1805-0603. Dostupné z: https://doi.org/10.24132/jbt.2018.8.1.25_32.
 • DVOULETÝ, Ondřej, GORDIEVSKAYA, Alisa, PROCHÁZKA, David Anthony. Investigating the Relationship between Entrepreneurship and Regional Development: Case of Developing Countries. Journal of Global Entrepreneurship Research [online]. 2018, č. 8. 16 s. ISSN 2251-7316. Dostupné z: https://doi.org/10.1186/s40497-018-0103-9.
 • DVOULETÝ, Ondřej, POTLUKA, Oto. Enhancement of innovations through the public programmes: Does it work? Public Policy Portuguese Journal [online]. 2018, roč. 3, č. 1, s. 75–85. ISSN 2183-8992. Dostupné z: http://gdoc.uevora.pt/562470.
 • DVOULETÝ, Ondřej. How to analyse determinants of entrepreneurship and self-employment at the country level? A methodological contribution. Journal of Business Venturing Insights [online]. 2018, roč. 5, č. 9, s. 92–99. ISSN 2352-6734. DOI: 10.1016/j.jbvi.2018.03.002. Dostupné také z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352673418300076.
 • DVOULETÝ, Ondřej. VŠE o nutnosti nového zákona o dani z příjmů. Hospodářské noviny [online]. 2018, roč. 20, č. 43, s. 4. ISSN 0862-9587. Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c1-66064850-vse-o-nutnosti-noveho-zakona-o-dani-z-prijmu.
 • KOLAŘÍKOVÁ, Jana, DVOULETÝ, Ondřej, KOLAŘÍK, Petr. Economic performance of the NUTS III Regions in the Czech Republic in the context of entrepreneurship subsidies from the EU Structural Funds. Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci/Proceedings of Rijeka Faculty of Economics [online]. 2018, roč. 36, č. 1, s. 129–153. eISSN 1846-7520. ISSN 1331-8004. DOI: 10.18045/zbefri.2018.1.129.
 • LUKEŠ, Martin, LONGO, Maria Cristina, ZOUHAR, Jan. Do business incubators really enhance entrepreneurial growth? Evidence from a large sample of innovative Italian start-ups. Technovation [online]. 2018. ISSN 0166-4972. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.technovation.2018.07.008.
 • SKICA, Tomasz, DVOULETÝ, Ondřej. Quantification of the Size of Local Public Administration: Empirical Study of Polish Regions. European Spatial Research and Policy [online]. 2018, roč. 25, č. 1, s. 75–92. ISSN 1231-1952. Dostupné z: http://esrap.geo.uni.lodz.pl/uploads/publications/articles/v25n1/Tomasz%20SKICA,%20Ond%C5%99ej%20DVOULET%C3%9D.pdf.
 • SOUČEK, Ivan, ŠPAČEK, Miroslav, DRÁŽDIL, Milan. Stav chemického průmyslu ČR v roce 2017. Chemagazín [online]. 2018, roč. XXVIII, č. 3, s. 8–11. ISSN 1210-7409. Dostupné z: http://www.chemagazin.cz/userdata/chemagazin_2010/file/PDF_full/CHEMAGAZIN_3-2018.pdf.
 • VICH, Marek, LUKEŠ, Martin. Development of Mindfulness in Relational Context: Construction and Validation of Relational Mindfulness Training (RMT). Československá psychologie [online]. 2018, roč. 62, č. 3, s. 244–257. eISSN 1804-6436. ISSN 0009-062X. Dostupné z: http://cspsych.psu.cas.cz/result.php?id=1017.

2017

 • BALGIASHVILI, Tamar. Comparing Entrepreneurial Passion of Social and Commercial Entrepreneurs in the Czech Republic. Central European Business Review [online]. 2017, roč. 6, č. 4, s. 45–61. ISSN 1805-4862. DOI: 10.18267/J.CEBR.190. Dostupné také z: https://cebr.vse.cz/artkey/cbr-201704-0004_Comparing-Entrepreneurial-Passion-of-Social-and-Commercial-Entrepreneurs-in-the-Czech-Republic.php.
 • BLAŽKOVÁ, Ivana, DVOULETÝ, Ondřej. Drivers of ROE and ROA in the Czech Food Processing Industry in the Context of Market Concentration. Agris on-line Papers in Economics and Informatics [online]. 2017, roč. 9, č. 3, s. 3–14. ISSN 1804-1930. DOI: 10.7160/aol.2017.090301.
 • BLAŽKOVÁ, Ivana, DVOULETÝ, Ondřej. Is the price-cost margin affected by the market concentration? Evidence from the Czech food and beverages industry. Business and Economic Horizons [online]. 2017, roč. 13, č. 2, s. 256–269. ISSN 1804-5006. DOI: 10.15208/beh.2017.19.
 • DVOULETÝ, Ondřej. Can policy makers count with positive impact of entrepreneurship on economic development of the Czech regions? Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies [online]. 2017, roč. 9, č. 3, s. 286–299. ISSN 2053-4604. DOI: 10.1108/JEEE-11-2016-0052.
 • DVOULETÝ, Ondřej. Determinants of Nordic entrepreneurship. Journal of Small Business and Enterprise Development [online]. 2017, roč. 24, č. 1, s. 12–33. ISSN 1462-6004. DOI: 10.1108/JSBED-07-2016-0104.
 • DVOULETÝ, Ondřej. Determinants of Nordic entrepreneurship: A reverse engineered pitch. Journal of Accounting and Management Information Systems [online]. 2017, roč. 16, č. 3, s. 420–426. ISSN 1583-4387. Dostupné z: http://cig.ase.ro/jcig/art/16_3_11.pdf.
 • DVOULETÝ, Ondřej. Does the Self-employment Policy Reduce Unemployment and Increase Employment? Empirical Evidence from the Czech Regions. Central European Journal of Public Policy [online]. 2017, roč. 11, č. 2, s. 11–22. ISSN 1802-4866. DOI: 10.1515/cejpp-2016-0032.
 • DVOULETÝ, Ondřej. Effects of Soft Loans and Credit Guarantees on Performance of Supported Firms: Evidence from the Czech Public Programme START. Sustainability [online]. 2017, roč. 9, č. 12. 17 s. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su9122293.
 • DVOULETÝ, Ondřej. Relationship between unemployment and entrepreneurship dynamics in the Czech regions: a panel VAR approach. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2017, roč. 65, č. 3, s. 987–995. ISSN 1211-8516. DOI: 10.11118/actaun201765030987.
 • DVOULETÝ, Ondřej. What is the Relationship between Entrepreneurship and Unemployment in Visegrad Countries? Central European Business Review [online]. 2017, roč. 6, č. 2, s. 42–53. ISSN 1805-4854. DOI: 10.18267/J.CEBR.179. Dostupné také z: https://cebr.vse.cz/index.php/cebr/article/view/305.
 • KOPECKÝ, Zdeněk, ŠPAČEK, Miroslav. Business continuity plan in entities of critical infrastructure. Krízový manažment – Crisis management [online]. 2017, roč. 16, č. 1, s. 46–52. ISSN 1336-0019. Dostupné z: http://fbi.uniza.sk/kkm/stranka/km-1-2017.
 • LUKEŠ, Martin, STEPHAN, Ute. Measuring employee innovation: A review of existing scales and the development of the innovative behavior and innovation support inventories across cultures. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research [online]. 2017, roč. 23, č. 1, s. 136–158. ISSN 1355-2554. DOI: 10.1108/IJEBR-11-2015-0262.
 • SOUČEK, Ivan, ŠPAČEK, Miroslav, DRÁŽDIL, M. Stav chemického průmyslu ČR v roce 2016. Chemagazín [online]. 2017, roč. XXVII, č. 3, s. 8–12. ISSN 1210-7409. Dostupné z: http://www.chemagazin.cz/userdata/chemagazin_2010/file/PDF_full/CHEMAGAZIN_3-2017.pdf.
 • ŠPAČEK, Miroslav, RANČÁK, Jan, SOUČEK, Ivan. Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (32) – Controlling v chemickém průmyslu. Chemagazín [online]. 2017, roč. XXVII, č. 2, s. 42–44. ISSN 1210-7409. Dostupné z: http://www.chemagazin.cz/userdata/chemagazin_2010/file/PDF_full/CHEMAGAZIN_2-2017.pdf.

2016

 • DVOULETÝ, Ondřej, LUKEŠ, Martin. Review of Empirical Studies on Self-Employment out of Unemployment: Do Self-Employment Policies Make a Positive Impact? International Review of Entrepreneurship [online]. 2016, roč. 14, č. 3, s. 361–376. ISSN 1649-2269. Dostupné z: http://www.senatehall.com/entrepreneurship?article=552.
 • DVOULETÝ, Ondřej, MAREŠ, Jan. Determinants of Regional Entrepreneurial Activity in the Czech Republic. ACTA VŠFS [online]. 2016, roč. 10, č. 1, s. 31–46. ISSN 1802-792X. Dostupné z: http://www.vsfs.cz/periodika/acta-2016-1.pdf.
 • LUKEŠ, Martin, ZOUHAR, Jan. The Causes of Early-Stage Entrepreneurial Discontinuance. Prague Economic Papers [online]. 2016, roč. 25, č. 1, s. 19–36. ISSN 1210-0455. DOI: 10.18267/j.pep.534. ISSN 2336-730X (online). [Impact factor 2015: 0.825] [SJR 2015: 0.270]
 • RANČÁK, J., SOUČEK, I., ŠPAČEK, Miroslav. Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (30) Koncept společenské odpovědnosti firem, jeho vývoj a současné pojetí. Chemagazín [online]. 2016, roč. XXV, č. 6, s. 38–42. ISSN 1210-7409. Dostupné z: http://www.chemagazin.cz/userdata/chemagazin_2010/file/PDF_full/CHEMAGAZ%C3%8DN_6-2016.pdf.
 • SOUČEK, I., ŠPAČEK, Miroslav, DRÁŽDIL, M. Stav chemického průmyslu ČR v roce 2015. Chemagazín [online]. 2016, roč. XXV, č. 4, s. 30–34. ISSN 1210-7409. Dostupné z: http://www.chemagazin.cz/userdata/chemagazin_2010/file/PDF_full/CHEMAGAZIN_4-2016.pdf.
 • STRACHOTOVÁ, D., RANČÁK, J., ŠPAČEK, Miroslav. Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (29). Aplikace PI – využití konceptu štíhlého pracoviště a standardizace. Chemagazín [online]. 2016, roč. XXV, č. 5, s. 54–58. ISSN 1210-7409. Dostupné z: http://www.chemagazin.cz/userdata/chemagazin_2010/file/PDF_full/Chemagazin_5-2016.pdf.
 • ŠPAČEK, Miroslav, VACÍK, Emil. Company Value Creation through Effective Innovation Process Management. Journal of Innovation Management [online]. 2016, roč. 4, č. 3, s. 65–78. ISSN 2183-0606. Dostupné z: http://www.open-jim.org/article/view/216/202.
 • ŠPAČEK, Miroslav, VACÍK, Emil. Design of an Innovative Business Model for Mobile Virtual Network Operators. Quality Innovation Prosperity [online]. 2016, roč. 20, č. 2, s. 69–88. ISSN 1335-1745. DOI: 10.12776/QIP.V20I2.772.
 • ŠPAČEK, Miroslav, VACÍK, Emil. Management of innovation projects in SMEs in the Czech Republic. Journal of Economics and Management [online]. 2016, roč. 24, č. 2, s. 14–30. ISSN 1732-1948. Dostupné z: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/JEM_Artyku%C5%82y_1_30/JEM_24/02.pdf.
 • ŠPAČEK, Miroslav, VACÍK, Emil. Resources for innovation projects financing in the regional small and medium size enterprises in the Czech Republic. Studia Regionalia [online]. 2016, roč. 30, č. 47, s. 21–36. ISSN 0860-3375. Dostupné z: http://www.ersa.org.pl/wp-content/uploads/2017/04/studreg-47-02.pdf.

2015

 • FOTR, Jiří, ŠPAČEK, Miroslav, SOUČEK, Ivan, VACÍK, Emil. Scenarios, Their Concept, Elaboration And Application. Baltic Journal of Management [online]. 2015, roč. 10, č. 1, s. 73–97. ISSN 1746-5265. DOI: 10.1108/BJM-01-2014-0004. [Impact factor 2015: 0.457] [SJR 2015: 0.354]
 • HRONOVÁ, Štěpánka, KUNZ, Vilém. Moderní komunikační technologie využitelné ke snížení dopadu činnosti firmy na životní prostředí a systémová podpora odpovědného podnikání. Acta universitatis Matthiae Belii [online]. 2015, roč. XVII, č. 2, s. 68–78. ISSN 1338-4430. Dostupné z: http://www.fpv.umb.sk/app/cmsSiteAttachment.php?ID=2629.
 • HYRŠLOVÁ, Jaroslava, ŠPAČEK, Miroslav, SOUČEK, Ivan. Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (26). Balanced Scorecard – vývoj koncepce a možnosti využití. Chemagazín [online]. 2015, roč. XXV, č. 6, s. 46–51. ISSN 1210-7409. Dostupné z: http://www.chemagazin.cz/userdata/chemagazin_2010/file/PDF_full/CHEMAGAZ%C3%8DN%206-2015.pdf.
 • KUNZ, Vilém, FERENCOVÁ, Martina, HRONOVÁ, Štěpánka, SINGER, Martin. Researching of socially responsible behaviour in selected companies and organizations through their corporate websites. Polish Journal of Management Studies [online]. 2015, roč. 12, č. 2, s. 91–102. ISSN 2081-7452. Dostupné z: http://pjms.zim.pcz.pl/PDF/PJMS122/Researching%20of%20Social%20Responsible%20Behaviour%20in%20Selected%20Companies%20and%20Organizations%20through%20their%20Corporate%20Websites.pdf. [SJR 2015: 0.204]
 • NOVÁK, Luděk, SOUČEK, Ivan, ŠPAČEK, Miroslav. Vývoj chemického průmyslu ČR v roce 2014. Chemagazín [online]. 2015, roč. XXV, č. 4, s. 44–48. ISSN 1210-7409. Dostupné z: http://www.chemagazin.cz/userdata/chemagazin_2010/file/PDF_full/CHEMAGAZ%C3%8DN_4-2015.pdf.
 • SOUČEK, Ivan, ŠPAČEK, Miroslav, HYRŠLOVÁ, Jaroslava. Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (23). Vertikální/horizontální integrace v chemickém průmyslu. Chemagazín [online]. 2015, roč. XXV, č. 1, s. 34–37. ISSN 1210-7409. Dostupné z: http://www.chemagazin.cz/userdata/chemagazin_2010/file/PDF_full/CHEMAGAZ%C3%8DN%201-2015.pdf.
 • SOUČEK, Ivan, ŠPAČEK, Miroslav, FOTR, Jiří. Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (25). Řízení portfolia investičních projektů. Chemagazín [online]. 2015, roč. XXV, č. 4, s. 40–43. ISSN 1210-7409. Dostupné z: http://www.chemagazin.cz/userdata/chemagazin_2010/file/PDF_full/CHEMAGAZ%C3%8DN_4-2015.pdf.
 • ŠPAČEK, Miroslav, HYRŠLOVÁ, Jaroslava, SOUČEK, Ivan. Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (24). Podniky chemického a farmaceutického průmyslu ČR z pohledu českých kapitálových trhů. Chemagazín [online]. 2015, roč. XXV, č. 2, s. 32–37. ISSN 1210-7409. Dostupné z: http://www.chemagazin.cz/userdata/chemagazin_2010/file/PDF_full/CHEMAGAZIN_2-2015.pdf.

2014

 • VACÍK, Emil, FOTR, Jiří, ŠPAČEK, Miroslav, SOUČEK, Ivan. Scenarios and their Application in Strategic Planning. E+M. Ekonomie a Management. 2014, 17(3), 118–135. ISSN 1212-3609. [Impact factor 2014: 1.021] [SJR 2014: 0.631]

2013

 • LUKEŠ, Martin. Entrepreneurs as Innovators: A Multi-Country Study on EntrepreneursInnovative Behaviour. Prague Economic Papers [online]. 2013, 22(1), 72–84. ISSN 1210-0455. Dostupné z: http://www.vse.cz/pep/abstrakt.php3?IDcl=441. [Impact factor 2013: 0.208] [SJR 2013: 0.311]
 • LUKEŠ, Martin, ZOUHAR, Jan. No experience? No problem – it’s all about yourself: Factors influencing nascent entrepreneurship outcomes. Ekonomický časopis. 2013, 61(9), 934–950. ISSN 0013-3035. [Impact factor 2013: 0.343] [SJR 2013: 0.256]
 • LUKEŠ, Martin, ZOUHAR, Jan, JAKL, Martina, OČKO, Petr. Faktory ovlivňující vstup do podnikání: začínající podnikatelé v České republice. Politická ekonomie. 2013, 61(2), 229–247. ISSN 0032-3233. [Impact factor 2013: 0.645] [SJR 2013: 0.269]
 • LUKEŠ, Martin, STEPHAN, Ute. Nonprofit leaders and for-profit entrepreneurs: similar people with different motivation. Československá psychologie. 2012, 56(1), 41–55. ISSN 0009-062X. [Impact factor 2012: 0.128] [SJR 2012: 0.197]